تلفن ۰۲۱-۸۸۸۴۸۵۴۷   ۰۲۱-۸۸۳۱۷۰۳۳

فروش مالتو دکسترین غذایی و دارویی

فروش مالتو دکسترین غذایی و دارویی

فروش مالتو دکسترین غذایی و دارویی

فروش مالتو دکسترین غذایی و دارویی

شرکت جهان شیمی واردکننده و فروشنده مالتو دکسترین غذایی و دارویی میباشد جهت خرید و  کسب قیمت فروش مالتو دکسترین چینی گرید دارویی و غذایی با  ما تماس حاصل فرمایید.

امروزه هر مقاله ای در مورد تغذیه و در مورد مکانیستم اثر مکملهای غذایی را که ورق زده و مطالعه میکنید نامی از ماده مالتودکسترین در آن یافت می شود و صد البته در تقریبا تمامی مکملهای پروتئینی نیز این ترکیب دارد!

استفاده از مکمل ها در صورتی که در کنار مصرف مالتودکسترین و یا دکستروز باشد جذب کراتین نیز بهتر صورت گرفته و کارایی و راندمان کار نیز بالاتر خواهد رفت.


ویژگی های تغذیه ای و توکسیکولوژی :


مالتودکسترین با DE پایین ، بسیار قابل هضم بوده و کیفیت محصول را افزیش می دهد. البته در تمام کربوهیدرات های قابل هضم ژل آماده شده از یک بخش مالتودکسترین و سه بخش آب تشکیل شده که فقط یک کیلو کالری بوده و ۱/۹ کالری روغن و چربی را دارا می باشد .

اگر چه مالتودکسترین از نشاسته خرد شده به مقدار کمی به دست می آید و قدمت زیادی دارد ولی خیلی در مورد ویژگیهای توکسیکولوژیک آن به شکل ویژه بحث نشده است .

وضعیت قانون گذاری و برچسب زنی :

مالتودکسترین ها همگی از ترکیبات غذایی طبیعی که هنوز از نظر شیمیایی اصلاح نشده اند شکل گرفته اند.

در اروپا اجازه مصرف مالتودکسترین به عنوان یک ترکیب کامل می باشد و دارای مجوز است حال آنکه اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک افزودنی دارای مجوز قبول ندارد و دارای عدد E خاصی نمی باشد.

کشور آمریکا نیز فروش مالتو دکسترین به عنوان یکی از مواد اولیه تهیه مواد غذایی داری تاییدیه می باشد.

در سال ۱۹۹۵ FDA و GRAS مالتودکسترین مشتق شده از نشاسته در لیست طبیعی مواد اولیه غذا قرار گرفت.

البته کاربرد و فروش مالتو دکسترین برخی اوقات به عنوان جانشین چربی در مواد غذایی نیز کاربرد دارد. هرگاه در این حالت باشد روی برچسب ، نشاسته اصلاح شده حک می شود.

برچسب ها

سفارش دادن