تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

رزین های آنیونی

شیمیایی
رزین های آنیونی
جدول محتوای این صفحه پنهان

رزین های آنیونی :

در مورد رزین های آنیونی بیشتر بدانید :

۱- رزین های آنیونی قوی علاوه بر آنیون ها، مواد آلی را هم جذب می کنند.

۲- آب های سطحی معمولا حاوی ترکیبات آهن و مواد آلی هستند که این آهن با رزین های کاتیونی حذف نمی شود چون به صورت یونی نیستند. این ترکیبات آهن و مواد آلی جذب رزین های آنیونی می شوند اما در زمان احیا از رزین های آنیونی به آسانی جدا نمی شوند و در نتیجه باعث کاهش ظرفیت رزین می شوند.

۳- معمولا برای رزین های آنیونی قوی دو نوع ظرفیت در نظر میگیرند یکی ظرفیت تجزیه نمک که معرف قدرت رزین آنیونی برای حذف سیلیکا و دی اکسیدکربن است و دیگری قدرت حذف بنیان اسیدهای قوی چون سولفات، کلراید و نیترات. ظرفیت کلی رزین های آنیونی قوی برابر این دو ظرفیت است.

مواد آلی که توسط رزین های آنیونی قوی حذف می شوند، نه فقط سایت های فعال با ارزش رزین را اشغال می کنند بلکه گاهی با انجام واکنش عملاً ماهیت رزین را تغییر می دهند.

این تغییر ویژگی رزین، خود را به صورت تبدیل ظرفیت حذف نمکهای ضعیف به ظرفیت حذف اسید قوی نشان می دهد به این صورت که رزین آنیونی به مرور زمان توانایی خود را برای حذف سیلیکا و دی اکسید کربن از دست میدهد درحالی که همزمان ظرفیت همان رزین، برای حذف آنیون های اسیدهای قوی (معدنی) افزایش مییابد.

نتیجه آن می شود که هرچند ظرفیت کلی رزین آنیونی تغییر چندانی نکرده است ولی چون معیار احیای رزین های آنیونی قوی، سیلیکاست عملاً با ظرفیت کمتری کار می کنند و زمان سرویس رزین ها، کوتاهتر می شود؛ بنابراین ظرفیت کل رزین کم نمی شود اما ظرفیت حذف نمک های ضعیف آنها، کاهش مییابد.

نتیجه ی نهایی :

برای یک سیستم تصفیه آبی که برای بویلر با فشار بالا کار می کند. این است که زمان سرویس دهی به مرور زمان کم و کمتر می شود چون برای آب بویلر معیار اصلی زمان سرویس دهی، غلظت سیلیکا در آب تصفیه است.

۴- رزین های آنیونی ضعیف هم مواد آلی را جذب می کنند ولی این مواد آلی در زمان شستشو و احیا از رزین حذف می شوند.

از این رو وجود بستر رزین آنیونی ضعیف قبل از رزین آنیونی قوی، مطلوب است چون از اتلاف ظرفیت رزین قوی توسط مواد آلی جلوگیری می شود. انبساط رزین های آنیونی به خاطر دمای آب، بیش از انبساط رزین های کاتیونی است.

۵- توجه کنید که آب مورد نیاز برای احیای رزین های آنیونی حتماً بایستی بدون سختی باشند تا از تشکیل رسوب های ناشی از نمکهای یونهای سختی آور در محیط قلیایی بستر رزین آنیونی، اجتناب شود.

۶- آب برای شستشو و احیای رزین آنیونی حتماً باید عاری از کاتیون باشد. اگر آب حاوی منیزیم باشد، خطر تشکیل رسوب (Mg(OH و نیز رسوب چسبنده MgSiO۴ در بستر رزین های آنیونی وجود دارد.

۷- بسیاری از آب ها، دارای ناخالصی به صورت ترکیبات آلی (مثل رنگ) هستند که این ناخالصیها ممکن است به همراه آهن باشند. چون آهن به صورت یون آزاد نیست، از این رو این ناخالصیها از بستر رزین کاتیونی به راحتی عبور می کنند اما وقتی که به بستر آنیونی می رسند، رزین های آنیونی این ناخالصی ها را جذب می کنند که اگر آنالیز شوند به نظر میرسد که آلوده به آهن هستند .

نکته :

در حالی که این آلودگی به صورت کمپلکسی از ماده ی آلی و آهن است. در زمان احیا این نوع ناخالصی از بستر رزین حذف نمی شود بلکه سایتهای فعال رزین را اشغال می کنند در نتیجه این نوع آلودگی ها به مرور زمان باعث کاهش ظرفیت رزین آنیونی می گردند.

۸- هنگامی که واحد رزین آنیونی به پایان سرویس خود میرسد، سرویس دهی رزین کاتیونی قوی هم به پایان می رسد و هردو واحد باهم برای احیا شدن از خط سرویس دهی خارج می گردند.

در ابتدا واحد کاتیونی را احیا می کنند چرا که برای شستشوی معکوس واحد آنیونی، نیاز به آب بدون کاتیون است.

اگر برای شستشوی معکوس رزین ها از آبی استفاده شود که یون منیزیم داشته باشد (حتی با غلظت کم) منیزیم به صورت رسوب هیدروکسید منیزیم مشکل ساز خواهد شد و یا به صورت سیلیکات منیزیم که رسوبی چسبنده است، مشکلی آفرین خواهد شد.

نکته :

۹- رزین های آنیونی قوی به مرور زمان به ویژه به خاطر آلودگی به مواد آلی، به تحلیل می روند. سازندگان این نوع رزین ها طول عمر مفید سه ساله را مطرح میکنند اما بعید نیست که یک رزین بازی قوی حتی بعد از سال اول بهره برداری سی درصد از توانایی خود برای جذب آنیون های ضعیف را از دست بدهد.

۱۰- رزین آنیونی قوی، استعداد بیشتری به آلودگی مواد آلی دارد.

۱۱- رزین های آنیونی ضعیف فقط میتوانند اسیدهای قوی (معدنی) را حذف (اما در واقع جذاب) کنند. رزین های آنیونی ضعیف را میتوان با سود مصرف شده در احیای رزین آنیونی قوی (و حتی با آب)، احیا کرد.

برای این کار قسمت اول سود خروجی از رزین آنیونی قوی که دارای سیلیکای زیاد است، به فاضلاب فرستاده می شود تا باعث آلودگی رزین آنیونی ضعیف توسط سیلیکا نشود. بقیه سود خروجی را می توان برای احیای رزین آنیونی ضعیف به کاربرد.

۱۲- در سیستم های تولید آب بدون یون که بعد از واحد کاتیونی، از هوازدا استفاده نمی کنند، معمولا از فیلتر رزین آنیونی استفاده می کنند که بستر آن، حاوی رزین های قوی و ضعیف آنیونی است که رزین های آنیونی ضعیف را در بالای رزین های آنیونی قوی قرار میدهند.

نکته :

در شرایط معمولی، بستر رزین ، قبل از شستشوی معکوس باید احیا شود. چنین کاری لازم است تا از مخلوط شدن دو نوع رزین در زمان شستشوی معکوس اجتناب شود. چون در حالت مستعمل، دانسیتهای رزینها خیلی به هم نزدیک است. در حالت احیا شده دانسیته ی رزین ها، به اندازه ی کافی باهم متفاوت است که بتوانند در طی شستشوی معکوس از هم جدا شوند.

در نتیجه با این کار، رزین ضعیف آنیونی همواره بالای بستر قرار می گیرد. چنین ترتیب موقعیت رزین ها ترجیح دارد چون باعث میشود که رزین با ظرفیت بیشتر (رزین ضعیف)، بیشترین آنیون های اسیدهای معدنی را جذب کند.

مزیت دیگر این ترتیب، این است که رزین بازی ضعیف هم مانند رزین بازی قوی مواد آلی را جذب می کند با این مزیت که مواد آلی جذب شده توسط رزین ضعیف، در طی احیای معمولی قابل حذف است. این کار کمک می کند که رزین بازی قوی از آلودگی برگشتناپذیر مواد آلی در امان بماند.

۱۳- آلودگی سیلیکا در رزین های آنیونی قوی وقتی رخ می دهد که دمای سود در زمان احیای رزین خیلی پایین باشد و برای رزین های بازی ضعیف وقتی رخ میدهد که از سود مستعمل در احیای رزین کاتیونی قوی برای احیای رزین آنیونی ضعیف استفاده شود.در pH پایین، سیلیکا در رزین آنیونی ضعیف پلیمریزه میشود.

۱۴- اگر رزین کاتیونی به دلایلی چون مشکل محافظ سوراخدار زیر بستر رزین کاتیونی، وارد بستر رزین آنیونی شود، به خاطر آنکه سنگین تر از رزین آنیونی است، در نهایت در لایه های پایینی بستر رزین آنیونی قرار میگیرد. این دانه های محبوس رزین کاتیونی در بستر رزین آنیونی، در زمان احیای رزین آنیونی سدیم جذب می کنند. (از سودسوزآور).

نکته :

در زمان سرویس دهی رزین آنیونی، این سدیم علاوه بر هیدروکسید سدیم ناشی از نشت سدیم از واحد کاتیونی، باعث افزایش قابل توجه و غیرطبیعی هدایت الکتریکی آب تصفیه شده می شوند که البته در تشخیص زمان پایان سرویس دهی مشکل ساز خواهد بود.

۱۵- رزین کاتیونی همیشه اول احیا می شود تا آب بدون کاتیون مورد نیاز برای شستوشوی معکوس واحد رزین آنیونی تهیه شود. چون اگر از آب حاوی منیزیم (هر چقدر هم خیلی رقیق) استفاده شود می تواند در رزین آنیونی، رسوب (Mg(OH ایجاد کند.

همچنین رسوب MgSiO۴ که خیلی چسبنده هست هم ممکن است ایجاد شود.

۱۶- هوازدا را بایستی پس از واحد رزین بازی ضعیف قرارداد نه قبل از آن، چون وجود دی اکسیدکربن به خاطر آنکه pH آب را پایین نگه می دارد، کمک به یونیزاسیون رزین بازی ضعیف می کند و عملکرد واحد رزینی بازی ضعیف را بهبود میبخشد.

در حالی که اگر پس از هوازدا، واحد رزینی بازی ضعیف قرار داده شود، چون pH به خاطر حذف دی اکسید کربن افزایش مییابد، عملکرد واحد رزینی بدتر می شود.

۱۷- وجود رزین بازی ضعیف قبل از واحد رزین بازی قوی، هم هزینه ی احیا را کم می کند و هم باعث می شود که به عنوان پیش تصفیه واحد رزین بازی قوی، برای رفع مشکل آلودگی به مواد آلی شود چون حذف مواد آلی با رزین بازی ضعیف آسان تر است.

۱۸- رزین آنیونی قوی در زمان سرویس منقبض و در زمان احیا متورم می شود ولی، رزین آنیونی ضعیف در زمان سرویس منبسط و در زمان احیا منقبض می گردد.

این پست برایتان چقدر مفید بود؟

بر روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین امتیازات / ۵. تعداد امتیازات

تاکنون امیازی ثبت نشده است شما اولین امتیاز را ثبت کنید

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید