تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها

مقالات (عمومی)
جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها

جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها :

آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ای که از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻓﺎﺿﻼب ﮔﻮﯾﻨﺪ. اهمیت جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها : قبل از تخلیه فاضلاب لازم است مولفه های زائد آن حذف شود.

این ترکیبات را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

الف) مواد آلی محلولی که متقاضی اکسیژن هستند.

ب) جامدات معلق:

ترسیب جامدات در قسمتهای آرام رودخانه حیات طبیعی آبزیان را مختل میسازد. لایه های لجن حاوی جامدات آلی به تدریج تجزیه شده و باعث مصرف اکسیژن و تولید ہو نامطبوع می شود.

ج) آلاینده های مقدم نظیر فنل و سایر مواد الی که وارد فاضلابهای صنعتی می شوند، باعث تولید طعم و بو در اب شده و در برخی موارد سرطانزا هستند.

چنانچه این مواد قبل از تخلیه حذف نشوند، تصفیه اضافی برای آب لازم می شود.

د) فلزات سنگین، سیانید، و مواد آلی سمی

ه) رنگ و کدورت:

اگرچه ممکن است برای اکثر مصارف آبی، زیان خاصی نداشته باشند ولی باعث بروز مسائل زیباشناختی می شوند.

در حال حاضر در برخی از صنایع مانند کاغذ سازی، روشهای اقتصادی حذف رنگ موجود نمی باشد.

و) نیتروژن و فسفر هنگام تخلیه پساب به دریاچه، برکه و سایر مناطق تفریحی، وجود نیتروژن و فسفر مشخصاً نامطلوب است، زیرا باعث افزایش رشد بی رویه جلبکها می شوند.

ز) مواد مقاوم به تجزیه بیولوژیکی: این مواد ممکن است از نظر الزامات کیفی آب نا مطلوب باشند.

ضمنا ترکیبات مقاوم نیتروژنی در صنایع نساجی یافت می شوند. همچنین برخی از مواد آلی مقاوم، برای آبزیان سمی هستند.

ح) روغن و مواد شناور:

این مواد باعث پیدایش ظاهری نامطلوب شده و در اغلب موارد بوسیله مقررات محدود می گردند.

ط) مواد فرار سولفید هیدروژن و مواد آلی فرار باعث آلودگی هوا شده و معمولاً بوسیله مقررات محدود میشوند.

ی) سمیت آبی: مواد موجود در فاضلاب که برای گونه های آبزی اسمیت ایجاد کنند، توسط مقررات محدود میشوند.

نکته :

عمده ترین آلودگی در اثر ورود مواد آلی به آب صورت می گیرد. این مواد در آبهای پذیرنده باعث رشد میکروارگانیزم ها و کاهش غلظت اکسیژن محلول در آب شده و پدیده آلودگی را ایجاد می نمایند.

اگر چه فعل و انفعالات واقعی بسیار پیچیده تر از این واکنش می باشند .

میکروارگانیزم ها اکسیژن مواد آلی جمع آوری و تصفیه فاضلابها از دیدگاه های زیر لازم و ضروری است.

مواد قبل از تخلیه حذف نشوند، تصفیه اضافی برای آب لازم می شود.

د) فلزات سنگین، سیانید، و مواد آلی سمی

ه) رنگ و کدورت:

اگرچه ممکن است برای اکثر مصارف آبی، زیان خاصی نداشته باشند ولی باعث بروز مسائل زیبا شناختی می شوند. در حال حاضر در برخی از صنایع مانند کاغذ سازی، روشهای اقتصادی حذف رنگ موجود نمی باشد.

و) نیتروژن و فسفر هنگام تخلیه پساب به دریاچه، برکه و سایر مناطق تفریحی، وجود نیتروژن و فسفر مشخصاً نامطلوب است، زیرا باعث افزایش رشد بی رویه جلبکها می شوند.

ز) مواد مقاوم به تجزیه بیولوژیکی: این مواد ممکن است از نظر الزامات کیفی آب نا مطلوب باشند. ضمنا ترکیبات مقاوم نیتروژنی در صنایع نساجی یافت می شوند. همچنین برخی از مواد آلی مقاوم، برای آبزیان سمی هستند.

ح) روغن و مواد شناور:

این مواد باعث پیدایش ظاهری نامطلوب شده و در اغلب موارد بوسیله مقررات محدود می گردند.

ط) مواد فرار سولفید هیدروژن و مواد آلی فرار باعث آلودگی هوا شده و معمولاً بوسیله مقررات محدود میشوند.

ی) سمیت آبی: مواد موجود در فاضلاب که برای گونه های آبزی سمیت ایجاد کنند، توسط مقررات محدود میشوند. عمده ترین آلودگی در اثر ورود مواد آلی به آب صورت می گیرد.

این مواد در آبهای پذیرنده باعث رشد میکروارگانیزم ها و کاهش غلظت اکسیژن محلول در آب شده و پدیده آلودگی را ایجاد می نمایند.

اگر چه فعل و انفعالات واقعی بسیار پیچیده تر از این واکنش می باشند، ولی کاهش اکسیژن را می توان به طور خلاصه به صورت واکنش زیر نشان داد: میکروارگانیزمها CO2 + H2 or -میکروارگانیزمها اکسیژن مواد آلی جمع آوری و تصفیه فاضلابها از دیدگاههای زیر لازم و ضروری است.

بهداشت همگانی :

ورود فاضلاب های تصفیه نشده در محیط زیست و منابع طبیعی آب، موجب آلوده شدن این منابع به میکروبهای بیماریزا گردیده و در اثر تماسی انسان با این منابع، خطر اشاعه بیماریهای مختلف در بین مردم گسترش می یابد.

لذا جمع آوری فاضلاب ها توسط شبکه اگو ، در پایین بردن سطح آبهای زیرزمینی و پاک نگهداری منابع طبیعی آبهای زیرزمینی و نهایتاً در حفظ سلامت انسانها اثر چشمگیری دارد.

حفظ محیط زیست :

ورود فاضلاب های تصفیه نشده به محیط زیست، علاوه بر خطراتی که برای بهداشت انسانها دارد، نتایج سوء دیگری چون ایجاد بو و مناظر ناخوشایند، ازدیاد حشرات مزاحم به ویژه پشه و مگسی را نیز می تواند به دنبال داشته باشد که این خود نیز سلامت انسانهارا تهدید می نماید.

این پست برایتان چقدر مفید بود؟

بر روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین امتیازات / ۵. تعداد امتیازات

تاکنون امیازی ثبت نشده است شما اولین امتیاز را ثبت کنید

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید