تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

خنثی سازی فاضلاب

مقالات (عمومی)
خنثی سازی فاضلاب

خنثی سازی فاضلاب

خنثی سازی فاضلاب : این فرآیند عبارت است از تنظیم pH پساب های اسیدی قوی یا بازی قوی در یک فرآیند با افزودن اسید یا قلیا مانند فاضلاب اسیدی همراه با دوغاب آهک یا فاضلاب قلیایی همراه با اسید سولفوریک.

مزایای این عملی عبارتست از: استفاده مجدد از جریان فاضلاب

معایب این روش عبارتست از: نیاز به افزودن ترکیبات شیمیایی که مستلزم هزینه اضافی است.

در تصفیه فاضلاب های صنعتی عموما” خنثی سازی و متعادل سازی تواما” انجام می شود.

فاضلاب های شدیدا” اسیدی یا قلیایی را نباید بدون تصفیه به آب جاری پذیرنده وارد نمود. آب جاری در نازلترین طبقه بندی (دفع فاضلاب و یا کشتیرانی) در اثر pH خیلی اسیدی یا قلیایی به نحو نامطلوبی دگرگون می شود.

این شرایط زمانی بحران یتر می شود که فاضلاب اسیدی یا قلیایی بطور ناگهانی به آب جاری تحمیل شود. خنثی سازی فاضلابها قبل از هر یک از عملیات زیر ضروری است:

الف) در تصفیه بیولوژیکی که بهترین pH برای رشد میکروارگانیزم ها حدود ۱/۵ تا ۸/۵ است.

ب) برای دفع فاضلاب به آبهای روان سطحی که PH باید در حد استانداردهای تعیین شده باشد.

ج) در تصفیه روش های خنثی سازی بر مبنای ماهیت فاضلاب و وجود مواد شیمیایی و pH آن

شامل خنثی سازی محیطهای اسیدی و بازی می باشد.

خنثی سازی محیط های اسیدی :

خنثی سازی محیط های اسیدی: پساب های اسیدی بکمک مواد قلیایی مانند سود کاستیک ، آب آهک و یا بوسیله عبور از بستر سنگ های آهکی خنثی می شوند. (آب آهک یا دوغاب آهک بعلت ارزان بودن و در دسترسی قرار داشتن از امتیاز مناسبی برخوردارند.)

خنثی سازی محیط های قلیایی :

خنثی سازی محیط های قلیایی: پساب های بازی معمولا” بوسیله اسید (سولفوریک یا کلریدریک) و یا گاز دودکشی حاوی ۱۲ الی ؛۱ ٪ دی اکسید کربن، خنثی می شوند. ( گاز CO2 در آب با تشکیل اسید کربنیک قابلیت خنثی سازی محیط قلیایی را دارا می باشد). تعیین مقدار اسید یا باز مورد نیاز، توسط تیتر کردن مقدار معینی از فاضلاب با ماده خنثی کننده مورد مصرف، صورت می گیرد.

انتخاب سیستم کنترل pH در خنثی سازی مهم است لکن این امر به دلایل زیر مشکل میباشد.

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید