تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

ضد دامپینگ اسید سیتریک در آمریکا

شیمیایی
ضد دامپینگ اسید سیتریک در آمریکا

ضد دامپینگ اسید سیتریک در آمریکا  (ضد قیمت شکنی)

موضوع قانونی در تحقیقات مقدماتی ضد دامپینگ هیات بازرگانی

موضوع قانونی در تحقیقات ضد دامپینگ مقدماتی هیات بازرگانی این است که آیا دلیل قابل قبولی وجود دارد که نشان دهد یک صنعت در ایالات متحده به صورت جدی صدمه می بیند یا با خسارت جدی به دلیل واردات اسید سیتریک و سیترات سدیم که ادعا می شود در قیمت پایینتر از قیمت بازار فروخته میشوند، تهدید می شود.

اسید سیتریک و سیترات سدیم از چین

اسید سیتریک و سیترات سدیم  ساخت آمریکا در حدود ۱.۵۰$ – ۱.۷۰ $ به ازای هر پوند (واحد وزن برابر با ۴۵۴ گرم) فروخته شد و وارد شده از چین در حدود ۰.۴۱ $ در سال ۱۹۹۹ و ۰.۵۱ $ در سال  ۱۹۹۶ به ازای هر پوند در بازار آمریکا فروخته شد.

در نتیجه اسید سیتریک و سیترات سدیم وارد شده از چین از ۲۵.۵ میلیون پوند در سال ۱۹۹۶ به ۳۶.۵ میلیون پوند در سال۱۹۹۷ و به ۴۴.۲ پوند در سال ۱۹۹۸ و شپس به ۶۶.۰ میلیون پوند در نه ماه اول سال ۱۹۹۹ افزایش یافت.

ارزش آنچنان وارداتی از ۱۴.۹ میلیون دلار در سال ۱۹۹۶ به ۲۰.۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۷ و سپس به ۲۲.۶ میلیون دلار در سال ۱۹۹۸ و ارزش میان دوره ای ۳۲.۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۹ افزایش یافت.

واردات از چین سهم آنها را از بازار بین المللی از ۵.۷ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۷.۶ در صد در سال ۱۹۹۷ و سپس به ۸.۷ در صد در سال ۱۹۹۸ .  در طول میان دوره ها در سال ۱۹۹۹ واردات از چین ۱۶.۲ در صد از بازار را در سال ۱۹۹۹ به خود اختصاص داد.

شرکتهای داخلی آمریکایی با احساس فشار واردات چین ادعا کردند که واردات چینی زیر قیمت تمام شده به بازار آمریکا ریخته می شوند و از دولت ایالت متحده خواستند تا مالیات ضد دامپینگ (ضد قیمت شکنی) تا ۳۵۵% علیه واردات چینی ببندند.

سابقه عملی ضد دامپینگ

در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹ ، یک دادخوست با هیات بازرگانی بین المللی آمریکا و سازمان داک( شرکتهای آرچل دنیل میدلند ،کارگیل،اسید سیتریک تیت و لیل) با این ادعا که یک صنعت در ایالات متحده با صدمه جدی به دلیل قیمت پایینتر از بازار واردات اسید سیتریک و سیترات سدیم از چین تهدید می شود.

سازمان داک رسیدگی مقدماتی مربوط به دامپینگ را شروع کرد واختلاف قیمت ها را براساس مقایسه قیمت صادراتی با ارزش معمول بین محدوده ۲۱۱.۵۸ الی ۳۰۷.۷۹ درصد تخمین زد. به همین ترتیب هیات بازرگانی بین المللی ایالات متحده تحقیقات مقدماتی مربوط به خسارت وارده (قابل اجرا از ۱۵ دسامبر۱۹۹۹) را آغاز کردند

 

اهمیت قانونی تحقیقات مقدماتی ضد دامپینگ هیات بازرگانی

اگر هیات بازرگانی هیچ گونه صدمه مهم یا تهدید خسارت جدی را شناسایی نکند، تحقیقات ضد دامپینگ پایان می پذیرد و هیچ مالیات ضد دامپینگی به این واردات خارجی بسته نمی شود.

اگر هیات بازرگانی خسارت جدی یا احتمال خسارت جدی را شناسایی کند ، تحقیقات ضد دامپینگ وارد مرحله نهایی خواهد شد و همزمان با توجه به نتیجه نهایی تحقیقات یک مالیات ضد دامپینگ مقدماتی به واردات خارجی بسته خواهد شد  و پروانه گمرکی تا زمانیکه وارد کننده ها مالیات ضد دامپینگ بسته شده مقدماتی را پرداخت نکنند صادر نخواهد شد.

ضوابط قانونی برای تصمیمات مقدماتی

ضوابط قانونی برای تصمیمات مربوط به مالیات ضد دامپینگ مقدماتی حکم می کند که هیات بازرگانی باید بر اساس اطلاعات در دسترس در زمان تحقیقات مقدماتی که آیا یک گواه قابل قبول وجود دارد که یک صنعت خانگی  به صورت جدی صدمه می بیند یا با احتمال خطر جدی تهدید می شود یا آیا استقرار یک صنعت به دلیل ادعای نامنصفانه گزارشهای صنفی به صورت جدی کند می شود ،تصمیم گیری کند.

برای اجرای این ضوابط ،هیات بازرگانی بین المللی آمریکا ،قبل از آن سند را بررسی می کند و تصمیم می گیرد آیا (۱) سند در کل حاوی مدرک قانع کننده و آشکار است که نشان دهد که هیچ خسارت جدی یا احتمال  خسارت جدی وجود ندارد و (۲) هیچ احتمالی وجود ندارد که دلیل و مدرک مخالف در یک تحقیقات نهایی به وجود آید.

تجزیه و تحقیق موردی

شبه محصول خانگی   .I

 در کل.الف

اولا، هیات بازرگانی باید شبه محصول خانگی و صنعت را تعریف کند.  قانون ضد دامپینگ ایالات متحده صنعت خانگی مربوطه را تمام تولید کننده های شبه محصول خانگی یا ان تولید کننده هایی که تولید دسته جمعی یک شبه محصول خانگی آنهایک نسبت بزرگی از کل تولید خانگی محصول را تشکیل دهد.

به ترتیب قانون شبه محصول خانگی را به عنوان محصولی که شبیه است یا در صورت عدم شباهت از لحاظ ویژگیها و کاربردها بسیار شبیه به موضوع اقلام تحقیق باشد تعریف می کند.

این یک تحقیق واقعی است وهیات بازرگانی  ضوابط قانونی شباهت یا شباهت بسیار از لحاظ ویژگیها و کاربردها را بر اساس مورد به مورد اعمال کرده است. هیات بازرگانی معمولا چندین عامل را در نظر می گیرد شامل:

(۱)مشخصه های فیزیکی و کاربردها

(۲)قابلیت مبادله

(۳)کانال های توزیع

(۴)استنباط مشتری وو تولید کننده از محصول

(۵)امکانات عادی تولید ،فر آیند تولید و کارگران تولید وکجا مناسب است

(۶)قیمت

ب. توصیف محصول

موقعی که سازمان داک در مورد محدوده کالاهای وارد شده که ادعا می شود کمک مالی می شوند یا پایینتر از قیمت بازار به فروش می رسند تصمیم گیری میکند ،هیات بازرگانی مشخص میکند چه محصولی خانگی شبیه به اقلام وارد شده است که داک شناسایی کرده است.در مشاهده اولیه ، داک کالاهای تعریف شده در داخل  محدوده مورد رسیدگی را به شرح زیر توصیف کرد:

محدوده شامل تمام درجات و اندازه های دانه ای اسید سیتریک و سیترات سدیم در هر نوع بسته بندی وهم در فرم خشک وهم درحالت محلول ،اما نه محدود به محلول های آب ،الکل و اتر.دامنه تحقیقات شامل فرم های آبدار و خشک اسید سیتریک و فرم های آبدار و خشک سیترات سدیم که همچنین به نام نمک سدیم اسید سیتریک معروف است می باشد . سیترات سدیم شامل سیترات تری سدیم وسیترات مونو سدیم که به ترتیب به نمک تری سدیم اسید سیتریک و نمک سیترات مونو سدیم اسید سیتریک معروف می باشند.

اسید سیتریک و سیترات سدیم از طریق تخمیر میکروارگانیسم ها دریک محیط نشاسته ای یا شکری تولید می شود.اسید سیتریک یکی از پر کاربردترین اسیدهای مورد استفاده در صنایع مواد غذایی  و آشامیدنی است.اسید سیتریک همچنین در انواع پاک کننده های خانگی ،مواد دارویی،پاک کننده های فلز،پردازش پایانی پارچه های بشور و بپوش،مواد آرایشی و در صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

سیترات سدیم دارای کابردهای مشابه با محصول های اسید سیتریک شامل پاک کننده های لباس وبه عنوان ماده افزودنی به نوشیدنی های گاز دار،مخلوط های آشامیدنی خشک، نوشیدنی های میوه ای ،مرباها ،ژله ها،مواد نگهدارنده، دسر های ژلاتینی و آبنباتها است.

سیترات سدیم همچنین به عنوان امولسیون کننده و نگهدارنده در پنیر و محصولات لبنی ، به عنوان تثبیت کننده در محصولات پاک کننده و به عنوان خلط اور(در شربت سینه) وادرار آور در داروسازی  استفاده می شود.

پ. موضوع مورد بحث در مورد محصول شبه خانگی

شاکی ها معتقد هستند که هیات بازرگانی باید اسید سیتریک و سیترات سدیم را به عنوان یک شبه محصول واحد به حساب آورد. برخی از تولید کننده ها و وارد کننده ها ی محصولات چینی اعلام می کننده که هیات بازرگانی باید اسید سیتریک و سیترات سدیم را به عنوان  شبه محصولات جداگانه در نظر گیرد. هیات بازرگانی نظر نهایی خود را بر این مبنا که فقط یک نوع شبه محصول شامل اسید سیتریک و سیترات سدیم همسو در محدوده این تحقیقات وجود دارد.

اسید سیتریک و سیترات سدیم دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مشابه اما نه همانند دارند. هر دو محصولات دارای خصوصیات شیمیایی اساسی مشابهی هستند. حد استفاده های دو محصول که به مقدار بسیار زیادی می رسد باهم تداخل می کند. با توجه به اینکه اسید سیتریک و سیترات سدیم کاربردهای یکسان زیادی دارند، در بسیاری از تکنیک ها از لحاظ فنی قابل مبادله می باشند.اسید سیتریک و سیترات سدیم از طریق کانال های توزیع یکسانی فروخته می شوند.

دو محصول همچنین دارای تجهیزات ساخت و فرایندهای تولیدی یکسانی هستند تا نقطه ایکه مقداری اسید سیتریک با سود سوز آور(هیدروکسید سدیم) برای تولید سیترات سدیم واکنش داده می شود .تولید کننده های خانگی اسید سیتریک و سیترات سدیم را یکسان و به عنوان قسمتی از یک خط  تولید نگاه می کنند.

تولید کننده های خانگی خاطر نشان می کنند که قیمت های اسید سیتریک و سیترات سدیم تقریبا یکسان می باشند و این که هر دو محصول به بسیاری از مشتری ها تحت یک قیمت و شرایط معامله یکسان فروخته می شوند. با توجه به این ملاحظات، هیات بازرگانی نتیجه گیری می کند که اسید سیتریک و سیترات سدیم یک شبه محصول را تشکیل می دهد.

ت.صنعت خانگی

صنعت بومی به عنوان تمام تولید کننده های محصولات مشابه بومی تعریف می شود.در تعریف صنعت خانگی ،هیات نمایندگی ، تمام تولید محصولات مشابه بومی را در صنعت شامل میکند.در تعیین این که آیا یک شرکت به عنوان یک تولید کننده خانگی صلاحیت لازم را به دست می آورد ،هیات نمایندگی معمولا شش عامل را در نظر می گیرد.

(۱)منبع و میزان سرمایه گذاری

(۲)مهارت فنی مربوط به فعالیت های تولیدی ایالات متحده

(۳)ارزش افزوده به محصولات در ایالات متحده

(۴)سطوح اشتغال

(۵)تعداد وانواع مراکز تولید در ایالات متحده

(۶)هر هزینه و فعالیت دیگر در آمریکا که مستقیما مربوط به تولید شبه محصول می شود.

هیچ گواه قابل قبولی برای صدمه جدی به دلیل واردات زیر قیمت وجود ندارد..

در مرحله مقدماتی تحقیقات در خصوص مالیات آنتی دامپینگ،هیات بازرگانی تعیین می کند که آیا یک دلیل قابل قبول که نشان دهد یک صنعت در آمریکا به دلیل واردات تحت بررسی، به صورت جدی صدمه ببیند وجود دارد. برایاین منظور، هیات بازرگانی باید موارد زیر را مشخص کند:

(۱)حجم واردات

(۲)تاثیر آن ها بر روی قیمت محصولات مشابه

(۳)تاثیرات آن ها بر روی تولید کننده های محصولات مشابه بومی ،اما فقط در شرایط عملیات تولیدی ایالات متحده

قانون وقتی صدمه وارده را زیان تلقی می کند که کم اهمیت و نامربوط نباشد. در ارزیابی این که آیا دلیل قابل قبول وجود دارد که نشان دهد صنعت بومی به دلیل واردات مذکور  به صورت جدی آسیب می بیند،هیات بازرگانی بین المللی آمریکا تمام عامل های اقتصادی راکه به وضعیت صنعت در ایالات متحده مربوط می شود در نظر می گیرد.

الف. شرایط رقابت

شرایط متعدد رقابت به تجزیه تحلیل های ما در این تحقیقات مربوط می شود. اولا، تقاضا برای اسید سیتریک و سیترات سدیم از تقاضا برای کالاهای مصرفی نهایی حاوی اسید سیتریک و سیترات سدیم ناشی می شود.

تولید کننده های مواد غذایی و آشامیدنی ،برابر با دو سوم تقاضای کل برای اسید سیتریک و سیترات سدیم را در آمریکا  تشکیل می دهند. مصرف خانگی آشکار اسید سیتریک و سیترات سدیم ، به طور کلی ۱۲.۹ % در بین سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸ افزایش یافت. مصرف

آشکار، در میان دوره ۱۹۹۹ ،۲.۵ % بیشتر از میزان آن در طول همان میان دوره در سال ۱۹۹۸ بود. تولید کننده های خانگی گزارش دادند که از میان تمام  کابرد های عمومی اسید سیتریک و سیترات سدیم ، بالاترین نرخ افزایش در تقاضا مربو ط به استفاده در نوشیدنی ها بود و بعد از آن صنایع غذایی و دارویی وپایین ترین نرخ مربوط به شوینده ها بود.

موقعی که قیمت یک عامل مهم در فروش اسید سیتریک و سیترات سدیم است،عامل های دیگر از قبیل کیفیت اگر بیشتر نباشند به همان اندازه حداقل برای برخی کاربرد ها مهم هستند.

به خصوص ،مدارک به ثبت رسیده نشان می دهد که کیفیت برای کاربرد های غذایی و دارویی ارجح است.تعدادی از تولید کننده های غذایی و نوشیدنی گزارش دادند که اسید سیتریک چین جوابگوی استاندارد های کیفیت آنها نیست و فقط برای کاربردهای صنعتی مناسب است.همچنین،کیفیت یک موضوع اساسی، برای استفاده کننده های دارویی اسید سیتریک و سیترات سدیم است.

نکته :

در طول نیمه دوم دوره تحقیقات ، با تملک عملیات هارمان و رایمر توسط  تیت و لایل ساختار صنعت خانگی تغییر کرد.تیت و لایل تجهیزات ایندیانا را در دسامبر ۱۹۹۸ تعطیل کردند.تاثیر نهایی خرید عملیات سیتریک هارمان و رایمر ،یک کاهش چشم گیر در ظرفیت بومی تولید اسید سیتریک و سیترات سدیم بود.

استفاده از ظرفیت بومی برای تولید اسید سیتریک از ۸۷.۴ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۹۲.۹ درصد در سال ۱۹۹۷  و سپس به ۹۶.۱ درصد در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت. مصرف بومی سیتریت سدیم که حدود ۱۱ درصد تولید سیترات ایالات متحده را تشکیل می دهد از ۷۲.۲ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۷۴.۸ درصد در سال ۱۹۹۷ و سپس به ۸۱.۷ درصد در سال ۱۹۹۸ رسید.

بالاخره ،واردات از طریق مبادلات منصفانه ،دلیل اکثر واردات اسید سیتریک و سیترات سدیم به آمریکا است. مدارک ثبت شده نشان می دهد واردات از اسرائیل و استرالیا با محصولات آمریکا برای فروش در بخش صنایع غذایی و نوشیدنی رقابت می کند و این که خریداران پی بردند که واردات از طریق مبادلات منصفانه از لحاظ کیفیت با با اسید سیتریک  و سیترات سدیم برابر باشند.

سهم بازار این واردات از طریق مبادلات منصفانه از سال ۱۹۹۶ الی ۱۹۹۸ کمی افزایش یافت و سپس به صورت چشم گیری در طول نه ماه اول سال ۱۹۹۹ در مقایسه با نه ماه اول سال  ۱۹۹۸ افزایش یافت.

ب. حجم

قانون ضد دامپینگ ایالات متحده تصریح می کند که هیات بازرگانی باید در نظر بگیردکه ،چه حجم واردات کالا ،خواه هر گونه افزایشی در آن حجم ،هم شرایط کلی و هم مربوط به تولید و مصرف در ایالات متحده،مهم است.

افزایش درحجم واردات مورد نظردر طول دوره تحقیق وقتی به تنهایی بررسی شود می تواند مهم تلقی شود.به هر حال ،نتایج این تحقیقات نشان می دهد که واردات چینی،تجاوز عمده ای بر روی فروش صنایع بومی به تولید کننده های مواد غذایی و نوشیدنی ایالات متحده نداشته است.

اکثر واردات مورد نظر فقط در بازار مصرف صنعتی با محصولات بومی رقابت می کنند جائیکه واردات مذکور قبلا سهم خود را از بازار بدون تاثیر نامطلوب مهمی روی صنعت افزایش داده اند.به همین دلیل،هیات بازرگانی پی برد که حجم واردات مذکور با اهمیت نیست. هیات بازرگانی مشاهده کرد که این یافته با تصمیم گیریهای ما در مورد این که واردات مذکور تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر روی قیمت ها ندارد ،سازگار است .

پ.تاثیر قیمت واردات مذکور

قانون ضد دامپینگ بیان می کند که درارزیابی تاثیرات واردات مذکور بر روی قیمت ،هیات بازرگانی باید بررسی کند که آیا –

(۱)فروش به بهای کمتر قابل ملاحظه ای در مقایسه با قیمت محصولات مشابه داخلی در ایالات متحده وجود داشته است و

(۲)از جهت دیگر آیا تاثیرات واردات مذکور،باعث کاهش قیمت ها به میزان قابل ملاحظه شده یا از افزایش قیمت ها به میزان چشمگیری جلوگیری کرده است .

قابلیت تعویض محصول مشابه بومی و محصولات وارد شده مذکوراز طریق عامل کیفیت محدود می شود.شاکیان و خوانده ها بر روی اهمیت استفاده اخیراز پیشنهاد الکترونیکی قیمت حداقل توسط یک خریدار آمریکایی اسید سیتریک کوئیکور اوتس، تاکید کردند.

استفاده از حراج های الکترونیکی احتمال دارد وضوح قیمت ها را افزایش دهدولی به هر جهت منجر به افزایش پذیرش محصولات چینی برای استفاده در مواد غذایی و آشامیدنی نشده است.

آمار نشان می دهد که کیفیت پایین محصولات چینی ،قابلیت آن را برای جایگزینی محصولات بومی فروش رفته در صنایع غذایی و آشامیدنی که قسمت اعظم فروش ها را تشکیل می دهد، ضعیف ساخته است.

هیات بازرگانی در یافت که زیر قیمت فروشی قابل ملاحظه ای در مورد محصولات وارد شده وجود ندارد. اولا ،مدارک نشان می دهد که محصولات چینی به مقدار قابل ملاحظه ای برای استفاده در تولید مواد غذایی و آشامیدنی مورد استفاده قرار نگرفته اند.

نکته :

هیچ مدرک قابل قبولی وجود ندارد که نشان دهد تولید کننده های مواد غذایی و آشامیدنی بزرگ که شاکیان ،آن ها را به عنوان مشتریان بسیار مهم خود معرفی کرده اند، محصولات چینی را برای استفاده در تولید محصولات خوراکی به فروش رفته در ایالات متحده خریداری کرده اند یا قصد خریداری دارند.

در حقیقت پنج تولید کننده با مارک معروف از قبیل درافت روت بییر و پراکتر اند گمبل اظهار کردند که آنها از اسید سیتریک چینی استفاده نمی کنند وهرگز استفاده نخواهند کرد و یا فقط در محصولات غیر خوراکی استفاده خواهند کرد.

اگرچه قیمت های هم محصولات وارد شده چینی و هم بومی از سال ۱۹۹۶ تا ربع سوم ۱۹۹۹ به سمت پایین در نوسان بودند،هیات بازرگانی کاهش قیمت قابل ملاحظه ای را به وسیله محصولات وارد شده پیدا نکرد.بنابراین ،هیات بازرگانی دریافت که واردات مذکور تاثیر نامطلوب قابل ملاحظه ای بر روی قیمت محصولات مشابه بومی ندارند.

ت.تاثیرات

در بررسی تاثیرات واردات مذکور بر صنعت بومی ،هیات بازرگانی تمام عوامل اقتصادی مرتبط با وضعیت صنعت آمریکا رادر نظر می گیرد.این عوامل عبارتند از: تولید ،فروش،موجودی ها،به کار گیری ظرفیت، سهم بازار ،اشتغال ، دستمزدها، بازدهی تولید،سود ،وجوه در گردش،بازگشت سرمایه ، توانایی افزایش سرمایه،و تحقیق و استخدام

قانون ،هیات بازرگانی را موظف می کند که میزان تفاوت نرخ را در یک اقدام ضد دامپینگ به عنوان بخشی از ملاحظات خود در زمینه تاثیرات محصولات وارد شده ، بررسی کند.

در مشاهده اولیه خود،سازمان داک تفاوت نرخ های تخمینی را بر پایه مقایسه قیمت های صادراتی با بهای عادی بین ۲۱۱.۵۸ و ۳۰۷.۷۹ در صد شناسایی کرد.به هر جهت با در نظر گرفتن تمام عوامل بالا، هیات بازرگانی یه این نتیجه نرسید که واردات مذکور دارای تاثیر نامطلوب جدی بر روی صنعت بومی باشند.

هیچ گونه دلیل قابل قبول برای نشان دادن وجود یک تهدید جدی برای صنعت بومی به علت واردات زیر قیمت ادعا شده وجود ندارد.

قانون ضد دامپینگ ، هیات بازرگانی را ملزم می کند که تصمیم بگیرد که آیا صنعت آمریکا به دلیل واردات مذکور با تهدید جدی روبرو است با تجزیه و تحلیل این که آیا واردات به زیر قیمت بیشتر،قریب الوقوع هستند واین که آیا خسارت جدی ناشی از واردات اتفاق می افتد مگر اینکه دستور صادر شود و یا یک موافقت به تاخیر افتاده، پذیرفته شود.هیات بازرگانی این بررسی و تصمیم گیری را صرفا بر اساس فرضیه و حدسیات انجام نخواهد داد وتمام عوامل تهدید را در نظر خواهد گرفت.

براساس ارزیابی عوامل مرتبط قانونی،هیات بازرگانی به این نتیجه رسید که یک دلیل قابل قبول برای نشان دادن این که یک صنعت در آمریکا ،به دلیل واردات اسید سیتریک و سیترات سدیم از چین که ادعا می شود در آمریکا به زیر قیمت فروخته می شوند، با تهدید جدی روبروست، وجود ندارد.

ضد دامپینگ

به عنوان یک موضوع نخست،هیات بازرگانی مشاهده خود را تکرار می کند که صنعت بومی هم اکنون  از بسیاری از جهات در حال رشد است.عملکرد مالی صنعت در طول دوره تحقیق نشانگروجود تهدید خطر جدی در غیاب بستن مالیات ضد دامپینگ نیست.همانطور که قبلا اشاره کردیم ،حجم اسید سیتریک و سیترات سدیم صادر شده از چین به آمریکا درسالهای اخیر افزایش یافته است.

با این وجود تولید کننده های اسید سیتریک و سیترات سدیم  چینی هم اکنون در یک سطح ظرفیت بالایی فعالیت می کنند. در حالی که شواهدی دال بر افزایش احتمالی اساسی در ظرفیت آنها وجود دارد،همه این محصولات اضافی به سمت بازار آمریکا هدایت نمی شوند.

کالاهای مبادله شده در بازار داخلی  و بازار جهان سوم از سال ۱۹۹۶ هر سال رو به افزایش بوده است. به خصوص محموله های ارسالی به بازارهای دیگر ،عمده محموله های ارسالی تولید کننده ها ی چینی را تشکیل می دهد ، و برای افزایش صادرات چین به ایالات متحده آمریکا، به صورت اساسی رو به افزایش بوده است.

هیات بازرگانی احتمال می دهد که تولید کننده های چینی اکثر محصولات تولیدی خود را به سمت بازار های جهان سوم معطوف کند و کالاهای خود را به سمت بازار آمریکا روانه نکند.

به علاوه ،همانطور که قبلا بحث شد ،هیچ مدرکی دال بر این که واردات چینی نفوذ قابل ملاحظه ای در صنعت مواد غذایی و نوشیدنی آمریکا داشته وجود ندارد.بلکه،اکثر واردات مذکور در بازار مصرف صنعتی با محصولات بومی رقابت می کنند،جائیکه آنها قبلا نفوذ خود را بدون تاثیر نامسائد روی صنعت آمریکا افزایش داده اند .

نکته :

کارخانه های چین اکثرا اسید سیتریک ناخالص و با بسته بندی بد تولید می کنند که برای بازار مواد غذایی ونوشیدنی و دارویی آمریکا کیفیت پایینی دارد.در حالی که شاکیان ادعا می کنند که بهبود کیفی و صدور گواهینامه برای محصولات مذکور ،چیرگی صنعت بومی را تهدید می کنند،کیفیت پایین و شهرت بد محصولات چینی از مقابله آنها با کیفیت و مطلوبیت محصولات بومی در صنایع غذایی و نوشیدنی و دارویی جلوگیری می کند.

مدارک حاکی از آن است که اگرچه محصولات چینی مدت زمانی در بازار آمریکا در دسترس بوده استاما حداقل دو تا سه سال پیش بود که سطح کیفی اسید سیتریک چین به رده بالای بازار آمریکا رسیده است.

در نتیجه ،هیات بازرگانیغیر محتمل می داند که هرگونه افزایش قریب الوقوع در حجم اسید سیتریک و سیترات سدیم ، محصولات با کیفیت بالای بومی را از رده خارج کند.هیات بازرگانی هیچ مدرک قابل قبول برای تغییر کالا در چین را پیدا نکرد. هیچ مدرکی که نشان دهد تجهیزات مورد استفاده فعلی برای تولید اسید سیتریک و سیترات سدیم در چین ،برای تولید محصول دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

در حقیقت شواهد نشان می دهد که برخی از شرکت های چینی که زمانی اسید سیتریک تولید می کرده اند، خطوط  تولیدی خود را برای تولید محصولات دیگر از قبیل ساکارین تغییر داده اند و نمی توانند به تولید اسید سیتریک اقدام کنند زیرا یا تجهیزات لازم نگهداری نشده اند یا به کارخانه های چینی دیگر فروخته شده اند.

هیات بازرگانی به این نتیجه رسید که نامحتمل است کالاهای مذکور به قیمتهایی وارد بازار آمریکا شوند که که احتمالا باعث کاهش قیمت محصولات  بومی به مقدار قابل ملاحظه شوند.همانطور که در مباحث بالا در مورد احتمال خسارت جدی به دلیل واردات مذکور توضیح داده شد ،واردات مذکور تاثیرات مهمی بر روی قیمتهای محصولات بومی نداشته است.

نکته :

مدارک خبری از یک تغییر در آینده نزدیک در توانایی رقابت واردات چینی به مقدار قابل ملاحظه ای برای فروش در بازار مواد غذایی و نوشیدنی و دارویی نمی دهد.به علاوه ، یافته ها نشان می دهد که واردات با قیمتهای منصفانه نقش مهمی را در رقابت قیمت برای فروش به بازار مواد غذایی و نوشیدنی ایفا می کند.

در نتیجه غیر محتمل می داند که واردات  مذکور کاهش قیمت عمده ای را در قیمتهای بازار در آینده نزدیک داشته باشد.همچنین هیات بازرگانی به این نتیجه رسید که نامحتمل است واردات مذکور یک تاثیر منفی واقعی یا بالقوه روی کوششهای تولیدی و توسعه فعلی صنعت بومی داشته باشد.

نتیجه گیری

به دلیل بیان شده در بالا ،هیات بازرگانی به این نتیجه رسید که هیچ دلیل قابل قبول که نشان دهد صنعت آمریکا به صورت جدی صدمه ببیند و یا به دلیل واردات اسید سیتریک و سیترات سدیم از چین که ادعا می شود در آمریکا به قیمت پایینتر از بازار فروخته می شوند ،با تهدید جدی روبرو باشد، وجود ندارد .

این پست برایتان چقدر مفید بود؟

بر روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین امتیازات / ۵. تعداد امتیازات

تاکنون امیازی ثبت نشده است شما اولین امتیاز را ثبت کنید

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید