تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

تولید شیر دوباره ساخته شده

مقالات (عمومی)
تولید شیر دوباره ساخته شده

تولید شیر دوباره ساخته شده ( پودر شیر خشک کامل ) Reconstituted / rehydrated milk

این روش بیشتر در کشورهای گرمسیری که تولید شیر تازه در آنجا مشکل است ، استفاده می شود . از شیر پس چرخ تهیه می شود . در حالت کلی تولید شیر از شیر خشک است .

از این شیر تمام فرآورده های شیر را هم می توان تهیه کرد مثل : پنیر . عبارت از مخلوط کردن پودر شیر خشک کامل با آب به نسبت تقریبا یک قسمت پودر شیر خشک و ۸ قسمت آب .

معمولا” پودر خشک بارانی یا پاششی برای این منظور استفاده می شود .

روش تولید بدین شرح است : برای تهیه این نوع شیر از مخازن دوجداره استفاده شده و به صورت Batch شیر را در همان مخازن پاستوریزه می کنند .

آب به مقدار محاسبه شده وارد مخازن دوجداره می شود . مخزن مجهز به هم زنی در قسمت پائین است و شیرخشک را که به شیر اضافه می کنند ، هم می زند .

سرد کردن و بسته بندی شیر باز ساخته شده milk recombined

از شیر پس چرخ برای تولید شیر استفاده می شود : ) شیر خشک بدون چربی + روغن ( عبارت است از مخلوط کردن روغن کره ) fat milk anhydras or dry ، ) پودر شیر خشک بدون چربی و آب به نسبتی که در شیر مایع وجود دارد .

این شیر بایستی حداقل ۳ % چربی و ۲/۸ % مواد خشک بدون چربی باشد .

ماندگاری شیر خشک بدون چربی بیشتر است . در شیر خشک تهیه شده به روش drying Freeze ممکن است چربی آزاد داشته باشیم ولی در شیرخشک تهیه شده به روش پاششی اسید چرب آزاد نداریم . د

روش های شست و شوی دستگاه ها Cleaning and disinfecting Cleaning :

عبارت است از بین بردن آثار رسوباتی که ممکن است در دستگاه ها به جای گذاشته شود شامل چربی ، پروتئین ، لاکتوز و مواد معدنی . مراحل شست و شو شامل :

۱ – شست و شوی اولیه با آب

۲ – شست و شو با تمیز کننده مناسب با یک ماده ی قلیایی مثل سود پرک

۳ – شست و شو با آب

۴ – شست و شو با اسید

۵ – شست و شوی نهایی با آب مواد قلیایی برای از بین بردن پروتئین ها و چربی ها استفاده می شود )

لاکتوز محلول در آب است برای برطرف کردن آثار مواد معدنی از اسیدها استفاده می کنیم که نوع اسید و نوع ماده ی قلیایی مورد استفاده بستگی به جنس سطوحی دارد که شسته می شوند . ب

رای سطوح استیل می شود از قلیایی و اسیدهای قوی استفاده کرد ، در صورتی که برای شست و شوی سطوح قطع و AL توصیه می شود . از اسیدهای ضعیف و قلیایی های ضعیف استفاده نمود . شست و شو با قلیا به صورت روتین روزانه بعد از اتمام کار روزانه انجام می شود ولی شست و شو با اسید می تواند هر چند روز یکبار استفاده شود .

در کارخانجات بزرگ شست و شو با سود و اسید هر روز انجام می شود . چون چربی و پروتئین از عوامل مهم ایجاد کانون های آلودگی در اتصاالت ) زانو ها ( در فضای مذبور ) space dead ، ) محل بست ها و خلل و فرج هستند ، بنابراین قلیاها بیشتر کاربرد دارند تا اسید ها .

برچسب ها

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید