تلفن 021-88848547   021-88317033

محصولات فرعی ضدعفونی کردن آب

4 اکتبر 2017 مقالات
محصولات فرعی ضدعفونی کردن آب

محصولات فرعی ناشی از ضدعفونی کردن آب :

محصولات فرعی ضدعفونی کردن آب :منعقد کننده های فلزی و یا پلی الکترولیت ها نمی توانند کاملاً ویروسها و باکتریها را حذف کنند ؛ بنابراین بهداشتی کردن آب فقط با انعقادسازی کامل نمی شود و قبل از توزیع آب در شبکه های آبرسانی باید آب ضدعفونی شود.

ترکیب گاز کلر با مواد آلی فرار آب تولید تری هالو متان ها می کند اما از ترکیب گاز کلر با مواد آلی غیر فرار تولید ترکیبات هالو استیک اسید می شود.

این محصولات فرعی ناشی از ضدعفونی کردن، مشکوک به مضر بودن برای سلامتی انسان هستند.

هرچند که با تزریق ماده منعقد کننده مناسب ، میتوان کدورت آب را کاهش داد، اما کاهش مواد آلی طبیعی یعنی NOM بستگی به عوامل متعددی چون نوع ماده آلی، ساختمان و اندازه ی گروه های فعال و غیره دارد.

از پارامترهای کنترل کننده حذف NOM می توان به اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)، غلظت مواد آلی محلول (DOC) ، غلظت کل کربن آلی (TOC)، مقدار جذب ماورای بنفش در طول موج mm ۲۵۴ اشاره کرد.

مواد منعقد کننده ، فرایند انعقادسازی را با ناپایدار کردن ذرات کلوئیدی شروع می کنند.

سپس این ذرات ناپایدار با هم جمع شده و درشت تر می شوند ( تشکیل فلوکه ) که در نتیجه سرعت ته نشینی افزایش می یابد.

در حین ته نشینی این ذرات ، مواد NOM جذب سطحی فلوکه ها شده و به همراه فلوکه ها ته نشین می شوند.

نکته:

در حد پایین pH بهینه هر منعقد کننده (به بحث انعقادسازی مراجعه شود)، حذف مواد آلی بهتر انجام می شود. مواد آلی طبیعی فرار با کلرزنی تبدیل به DBP می شوند؛ بنابراین کاهش مواد آلی طبیعی که با آزمایش TOC مشخص می شود، میتواند تولید DBP را کاهش دهد.

کاهش TOC بستگی به قلیائیت دارد معمولا حذف TOC در آب های با قلیائیت بالا، مشکل تر است.

انعقادسازی خوب حتی باعث بهبود ضد عفونی کردن آب می شود چون حذف کلوئیدها باعث بهبود عمل کلرزنی میگردد.

موادی که استعداد تولید تری هالو متان ها را دارند باید با انعقادسازی حذف کرد تا در زمان کلرزنی تری هالو متان ها تولید نشوند .

با آزمایشی TOC آب تصفیه شده می توان پی برد که حذف مواد مولدتری هالو متان ها چقدر با موفقیت همراه بوده است .

برچسب ها

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید