تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

میکروبیولوژی فاضلاب

مقالات (عمومی)
میکروبیولوژی فاضلاب

میکروبیولوژی فاضلاب

میکروبیولوژی فاضلاب : روش متداول و اقتصادی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی ، استفاده از فرآیندهای زیستی یا بیولوژیک است.

تصفیه بیولوژیک ، مهمترین مرحله سیستم های تصفیه را تشکیل می دهد.

برای شناخت فرآیندهای بیولوژیک و نیز طراحی علمی، اجرا و راهبری این فرآیندها و یا مدلسازی و استفاده از روابط بیوشیمیایی و فیزیکی در طرح و کنترل این سیستم ها، باید در مورد میکروبیولوژی تصفیه فاضلاب که شامل رفتارها و ویژگی های میکروارگانیسم های فعال در تصفیه فاضلاب می باشد، شناخت کافی حاصل شود.

آب بعنوان مهمترین مایع زندگی بخش و حیات بر روی کره زمین میباشد که تصفیه و بازیافت آب و فاضلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

سیستم های تصفیه بیولوژیکی ، سیستم های زنده بوده و متکی به جمعیت های ناهمگون میکروب ها می باشند.

در این سیستم ها، مخلوط میکروارگانیسم ها، مواد آلی را تجزیه نموده و از محلول جدا می نماید.

هدف عمده فرایندهای تصفیه بیولوژیکی ، تبدیل و یا حذف مواد آلی به سایر محصولات می باشد، به طوریکه محصولات تولید شده، بی ضرر بوده و یا قابل جداسازی باشند.

نکته :

آنچه مهم است آن است که در کلیه فرآیندهای بیولوژیکی، نقش اصلی و حیاتی را میکروارگانیسم ها به عهده دارند و در واقع ماشین تصفیه به حساب می آیند.

در سیستمهای تصفیه، انواع متنوعی از میکروارگانیسم ها فعالیت دارند، هرچند که از میان آنها نقش اصلی بر عهده باکتری ها می باشد.

یکی از محصولات بسیار مهم تولید شده در فرآیندهای بیولوژیک ، رشد میکروبی یا تولید سلولهای اضافی است.

چنانچه این سلولها که در جریان حذف مواد آلی تولید می شوند، از محلول جداسازی نگردند، عمل تصفیه انجام نشده است.

زیرا سلولها که خود در واقع منشاء آلی دارند، در جریان خروجی به عنوان BOD و یا COD سنجیده می شوند .

بطور کلی، باکتریها ، قارچها ، جلبک ها ، سخت پوستان و ویروس ها ، میکروارگانیسم های مهم در مهندسی تصفیه زیستی فاضلاب را تشکیل می دهند.

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید