تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

فرآورده های پروبیوتیک

مقالات (عمومی)
فرآورده های پروبیوتیک

فرآورده های پروبیوتیک :

کشت های لاکتیکی خاصی از نظر بهبود سلامتی انسان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به این کشت های لاکتیکی و فرآورده های حاصل از آن فرآورده های پروبیوتیک یا ریز اندامگان فراسودمند میگویند.
امروزه ماست های پروبیوتیک که حاوی باکتریهای فوق هستند بسیار زیست فعال بوده به صورت صنعتی تولید و عرضه می گردند.
علاوه بر آن این ریز اندامگان سودمند در کپسول های داروئی به صورت بسیار تغلیظ شده و گاهی تا ۱۰ بیلیون باکتری لاکتیک فراسودمند یا بیشتر در هر کپسول عرضه می گردند.
تعاریف متفاوتی از سال ۱۹۸۹ میلادی برای پروبیوتیک ها ارائه گردیده است.
ابتدا پروبیوتیک ها را ریز اندامگان زنده ای تعریف کردند که با بلع آنها توسط حیوان یا انسان و رسیدن آنها به مجاری روده بزرگ باعث توازن و جایگزینی باکتری های مفید روده و لذا بهبود سلامتی انسان از این طریق شده است.
بعد تعریف شد که این پروبیوتیک ها و یا باکتریهای فراسودمند زنده با خوردنشان توسط انسان با حیوان تأثیر فراتری از خواص تغذیه ای معمولی بر روی سلامتی موجود زنده خواهند داشت زیرا با وجود این ریز اندامگان در روده ترکیبات سودمندی برای بهبودی سلامتی بوجود آورده که با جذب آنها در سلول ها ممکن است از تأثیر بد برخی از امراض جلوگیری شود.
عمده باکتریهای لاکتیک فراسودمند و به طور کلی این ریز اندامگان از گروه های لاکتوباسیلوس ، بیفیدو باکتری ها و استرپتوکوکوسهایی مثل اسیدوفیلوس میباشد که در فرآورده های تخمیری مثل ماستها یا دوغ های پروبیوتیک و یا کپسول های دارویی قرار گرفته اند و با رسیدن غلظتی معادل ۱۰ تا ۱۰ از این باکتریها در گرم به روده انسان تأثیر فراسودمندی آن آشکار خواهد گردید .
به طوری که تحقیقات نشان داده اینها باعث کاهش طول عمر ویروسهای عامل اسهال ، بهبودی بیماری ها پوستی اگزما، کاهش جمعیت یا کلنی های هلیکوباکتر پیلوری ، جلوگیری از نارسائی های روده بزرگ در دفع مدفوع، تأخیر در ایجاد برخی سرطان ها مثل سرطان روده و مثانه و کلا” باعث بهبود ایمنی می گردند.

نتیجه :

بنابراین واژه پروبیوتیک به صورت دو دسته ریزاندامگان پروبیوتیک و فرآورده های پروبیوتیک تقسیم میشوند که فرآورده های پروبیوتیک عمدتا” فرآورده های تخمیری شیر مثل ماست های پروتیوتیک هستند.
معمولا برای تهیه ماست های پروبیوتیک یا برخی از باکتری های فوق را کشت داده و قبل از تخمیر شیر اضافه می کنند و یا یک سوم شیر موردنظر را با باکتریهای پروبیوتیک کشت میدهند و این کشت تخمیری را پس از تخمیر به دو سوم شیر باقیمانده اضافه می نمایند.
گاهی اوقات باکتریهای پروبیوتیک مورد نظر را پس از تهیه فرآورده تخمیری شیر بدان اضافه می کنند.
گاهی اوقات ممکن است به شیر تخمیر نشده این باکتری های مورد نظر را افزوده لذا فرآورده های تخمیری شیر پروبیوتیک علاوه بر ماست های پروبیوتیک در ممالک مختلف متنوع هستند.
برای مثال دوغ کره پروبیوتیک در کشور فنلاند و یا انواع نوشیدنیهای پروبیوتیک از شیر از نوع “یاکولت ” و امثالهم.
نوشیدنی های پروبیوتیک غیر شیری مانند آب میوه های پروبیوتیک، پنیرهای پروبیوتیک و یا بستنی های پروبیوتیک نیز معرفی و مورد مصرف واقع شده اند.
گاهی به پودر شیر نیز باکتری های فوق اضافه می گردند. کشورهای اروپائی مثل فنلاند، سوئد، دانمارک، هلند، ایسلند، آلمان عمده مصرف فوق را دارند.

برچسب ها

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید