تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

بتاکارتن ( رنگ زرد متمایل به نارنجی )

شیمیایی
بتاکارتن ( رنگ زرد متمایل به نارنجی )

کاربرد بتاکارتن چیست :

معروف ترین کاروتنوئید مجزا بتاکارتن است و به مقادیر زیادی در صنایع غذایی و نوشابه سازی مصرف می شود.

بتاکارتن ، در عمل رنگ زرد متمایل به نارنجی را بروز می دهد.

امروزه اغلب بتاکاروتن مصرفی از طریق سنتز مولکول مشابه آنچه در طبیعت است تولید می شود.

بتاکارتن از نوعی میکرو آلگ نیز تولید می شود. آلگ در غلظت ۳۰ درصد نمک و با شدت نور بالا و در درجه حرارتهای بالا به همراه و یا بدون هم زدن مکانیکی رشد می کند.

تحت این شرایط آلگا مقدار زیادی کاروتنوئید تولید کرده و می تواند بالغ بر ۱۰ درصد از وزن خود بتاکاروتن جمع کند.

بتاکارتن از آلگ خشک شده با یک سری فرایندها شامل تغلیظ، تیمار آنزیمی، استخراج، صابونی کردن، کریستالیزاسیون جزء به جزء و پخش کردن در روغن در غلظت ۲۰ تا ۳۰ درصد خالص سازی می شود.

بتاکاروتن همچنین می تواند از فرایند تخمیر با کپک بالاکسلا تریسپورا بدست آید .

دو نوع قارچ همجنس به نسبت معین با هم جفت شده و مقادیر زیادی بتاکارتن در یک تخمیر هوازی غوطه وری تولید می شود.

سپس بتاکارتن به وسیله استخراج با حلال بازیافت شده و خالص سازی، تغلیظ و کریستاله شده تا یک بتاکاروتن متبلور با خلوص بیش از ۹۶٪، یا یک سوسپانسیون میکرو یونیزه شده در روغن با خلوص ۳۰ درصد حاصل شود.

هم کاروتنوئیدهای مخلوط و هم بتاکاروتن به صورت محصولات محلول در روغن و محلول در آب و با قدرت های رنگی مختلف موجودند. آنها از نظر فناوری دامنه کاربرد وسیعی دارند.

نکته :

به عنوان مثال در صنایع نوشابه سازی، شیرینی سازی، بستنی، فراورده های لبنی، پیش آماده های میوه ای، صنعت پخت و مارگارین و محصولات مشابه از آنها استفاده می شود.

این رنگ ها مقاومت خوبی در برابر حرارت، نور، و پی اچ دارند. کاربرد آنها در بیشتر موارد به دلیل قیمت آنها محدود می شود .

انبه یکی از پرمصرف ترین میوه های گرمسیری است که حاوی طیف وسیعی از کاروتنوئیدها و به ویژه مقادیر زیادی بتاکاروتن می باشد.

نوع رقم، شرایط آب و هوایی، رشد و درجه رسیدگی بر میزان بتاکاروتن انبه تأثیرگذار است . میوه های تازه و آب میوه های فرایند شده مرکبات بخصوص آب پرتقال به مقدار زیادی در سراسر جهان مصرف می شوند.

مرکبات حاوی مخلوط پیچیده ای از کاروتنوئیدها با ترکیب های کمی و کیفی متفاوت هستند که به گونه، رقم، مرحله رسیدگی و منطقه برداشت آنها بستگی دارد.

در میان بهترین منابع بتاکارتن، میوه های رشد کرده در برخی خانواده های درخت پالم را میتوان معرفی کرد.

بهترین نوع میوه پالمی است که حاوی مقادیر بالایی کاروتنوئیدها است که رنگ نارنجی تا قرمز دارد. میزان بتاکاروتن بستگی به گونه و رقم پالپ میوه پالمی دارد که به عنوان مواد خام از استحصال روغن پالم به جای می ماند .

به خاطر مقدار بالای فعالیت لیپاز، میوه های پالم بلافاصله پس از برداشت تحت تیمارهای حرارتی نظیر رنگ بری یا استریل کردن قرار می گیرند تا از تند شدن روغن جلوگیری شود.

بنابراین، روغن های پالم تجارتی همیشه حاوی مقادیر بالایی از ایزومرهای سیسی هستند که بالغ بر ۶۰ درصد کل میزان بتاکاروتن را تشکیل می دهند .

نکته :

با وجود این، مقادیر بتا و آلفا کاروتن معمولا در مجموع ۸۰ درصد کل کاروتنوئیدها را تشکیل می دهند و این مقادیر از گونه و رقم به گونه و رقم دیگر تغییرمی کند.

بتاکاروتن معروف ترین کاروتنوئید مجزا است و به مقادیر زیادی در صنایع غذایی و نوشابه سازی مصرف می شود.

این ترکیب، در عمل رنگ زرد متمایل به نارنجی را بروز می دهد. امروزه اغلب بتاکاروتن مصرفی از طریق سنتز مولکول مشابه آنچه در طبیعت است تولید می شود. بتاکاروتن از نوعی میکرو آلگا (Dunaliella Salina) نیز تولید می شود.

لگ در غلظت ۳۰ درصد نمک و با شدت نور بالا و در درجه حرارتهای بالا به همراه و یا بدون هم زدن مکانیکی رشد می کند.

تحت این شرایط آلگا مقدار زیادی کاروتنوئید تولید کرده و می تواند بالغ بر ۱۰ درصد از وزن خود بتاکاروتن جمع کند.

بتاکارتن از آلگ خشک شده با یک سری فرایندها شامل تغلیظ، تیمار آنزیمی، استخراج، صابونی کردن، کریستالیزاسیون جزء به جزء و پخش کردن در روغن در غلظت ۲۰ تا ۳۰ درصد خالص سازی می شود.

هم کاروتنوئیدهای مخلوط و هم بتاکاروتن به صورت محصولات محلول در روغن و محلول در آب و با قدرت های رنگی مختلف موجودند. آنها از نظر فناوری دامنه کاربرد وسیعی دارند.

به عنوان مثال در صنایع نوشابه سازی، شیرینی سازی، بستنی، فراورده های لبنی، پیش آماده های میوه ای، صنعت پخت و مارگارین و محصولات مشابه از آنها استفاده می شود.

این رنگ ها مقاومت خوبی در برابر حرارت، نور، و pH دارند. کاربرد آنها در بیشتر موارد به دلیل قیمت آنها محدود می شود.

برچسب ها

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید