تلفن 021-88848547   021-88317033

مقالات

پنیر

پنیر

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
پنیر : پنیر از جمله فرآورده های لبنی بوده که حاوی مقدار زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی ضروری  ...
مشاهده کامل
پروفسور حسابی و تجربه ای جالب

پروفسور حسابی و تجربه ای جالب

۹ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
پروفسور حسابی و تجربه ای جالب : به نقل از پروفسور حسابی دانشگاه شیکاگو بسیار پیشرفته بود. مهم تر از ...
مشاهده کامل
پروتئینهای شیر

پروتئینهای شیر

۹ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
پروتئینهای شیر : پروتئینهای شیر و آب پنیر و کازئین ها در تولید فرآورده های گوشتی خرد شده و امولسیونی ...
مشاهده کامل
استخراج رنگ طبیعی از ضایعات گلبرگ زعفران

استخراج رنگ طبیعی از ضایعات گلبرگ زعفران

۸ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
استخراج رنگ طبیعی از ضایعات گلبرگ زعفران : محققان پژوهشکده علوم و صنایع غذایی موفق به استخراج رنگ طبیعی از ...
مشاهده کامل
پروتئین های گیاهی

پروتئین های گیاهی

۸ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
پروتئین های گیاهی : پروتئین های گیاهی برای جایگزینی خواص عملکردی و تغذیه ای پروتئینهای گوشت بکار میروند. در سراسر ...
مشاهده کامل
پرتوتابی گوشت

پرتوتابی گوشت

۸ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
پرتوتابی گوشت پرتوتابی گوشت : یکی از روش هایی که میتواند برای حفاظت گوشت در برابر فساد به کار رود، پرتوتابی ...
مشاهده کامل
احیای رزین آنیونی

احیای رزین آنیونی

۸ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
احیای رزین آنیونی : یکی از علل تولید رزین های آنیونی قوی، نیاز به حذف سیلیکا از آب های صنعتی ...
مشاهده کامل
احیای رزین کاتیونی و آنیونی

احیای رزین کاتیونی و آنیونی

۸ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
احیای رزین : احیای رزین کاتیونی و آنیونی از قابلیت خوب این ماده شیمیایی میباشد که سبب استفاده طولانی مدت ...
مشاهده کامل
دامپینگ رزین

دامپینگ رزین

۷ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
پدیده دامپینگ : پدیده دامپینگ چیست ؟ نمونه ی آبی که شامل آنیون های HCO3و SO و NO3است از بستر ...
مشاهده کامل
پایداری شیمیایی و دمایی رزین

پایداری شیمیایی و دمایی رزین

۷ مرداد ۱۳۹۶ مقالات
پایداری شیمیایی و دمایی رزین : شواهد تجربی حاکی از آن است که امکان حل شدن به میزان بسیار کم، ...
مشاهده کامل