تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

آنزیم

در رابطه با آنزیم ها و عملکرد آنها چه می دانید؟

در رابطه با آنزیم ها و عملکرد آنها چه می دانید؟

مقالات (عمومی)
آنزیم ها مولکول های پروتئینی هستند که به طور طبیعی در همه موجودات زنده تولید می شوند. این مولکول ها ...
مشاهده کامل
کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

مقالات (عمومی)
کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع غذایی : مطالعات صورت گرفته نشان داده است که جمعیت جهان تا اواسط قرن حاضر، دو ...
مشاهده کامل
پاستوریزاسیون گوشت

پاستوریزاسیون گوشت

مقالات (عمومی)
پاستوریزاسیون گوشت پاستوریزاسیون گوشت : در روش پاستوریزاسیون با استفاده از حرارت نسبتاً پایین فقط بار میکروبی گوشت کاهش می یابد و ...
مشاهده کامل