تلفن 021-88848547   021-88317033

آنزیم

کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

9 اکتبر 2017 مقالات
کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع غذایی : مطالعات صورت گرفته نشان داده است که جمعیت جهان تا اواسط قرن حاضر، دو ...
مشاهده کامل
پاستوریزاسیون گوشت

پاستوریزاسیون گوشت

29 جولای 2017 مقالات
پاستوریزاسیون گوشت پاستوریزاسیون گوشت : در روش پاستوریزاسیون با استفاده از حرارت نسبتاً پایین فقط بار میکروبی گوشت کاهش می یابد و ...
مشاهده کامل