تلفن 021-88848547   021-88317033

احیای رزین

احیای رزین های کاتیونی

احیای رزین های کاتیونی

5 ژانویه 2019 مقالات
احیای رزین های کاتیونی اسیدی : احیای رزین های کاتیونی اسیدی (هیدروژنی) با اسید انجام می شود. برای این منظور ...
مشاهده کامل
احیای رزین کاتیونی و آنیونی

احیای رزین کاتیونی و آنیونی

30 جولای 2017 مقالات
احیای رزین : احیای رزین کاتیونی و آنیونی از قابلیت خوب این ماده شیمیایی میباشد که سبب استفاده طولانی مدت ...
مشاهده کامل
دامپینگ رزین

دامپینگ رزین

29 جولای 2017 مقالات
پدیده دامپینگ : پدیده دامپینگ چیست ؟ نمونه ی آبی که شامل آنیون های HCO3و SO و NO3است از بستر ...
مشاهده کامل