تلفن 021-88848547   021-88317033

استریل کردن

استرلیزه کردن شیر

استرلیزه کردن شیر

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
استرلیزه کردن شیر : منظور از استرلیزه کردن شیر نه تنها از بین بردن میکروبهای پاتوژن یا بیماری زای آن ...
مشاهده کامل
شستشو و استریل کردن شیشه ها شیر

شستشو و استریل کردن شیشه ها شیر

۹ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
شستشو و استریل کردن شیشه ها شیر : در صورتی که در کارخانه ای، شیر پاستوریزه در بطری های شیشه ...
مشاهده کامل