تلفن 021-88848547   021-88317033

اسید آسکوربیک

بهبود دهنده نان 

بهبود دهنده نان 

10 فوریه 2019 مقالات
بهبود دهنده نان BREAD IMPROVERS بهبود دهنده نان در مخلوط هایی که دارای تمام یا بیشتر مواد زیر باشد، بکار میرود: ...
مشاهده کامل
تفاوت بین اسید سیتریک و اسید آسکوربیک

تفاوت بین اسید سیتریک و اسید آسکوربیک

21 می 2018 مقالات
تفاوت بین اسید سیتریک و اسید آسکوربیک : اسید سیتریک و اسید آسکوربیک دو ماده مشابه هستند که به طور ...
مشاهده کامل