تلفن 021-88848547   021-88317033

اسید لاکتیک مایع

اسید لاکتیک ۸۰ و ۸۵ درصد خوراکی

اسید لاکتیک ۸۰ و ۸۵ درصد خوراکی

16 دسامبر 2019
شرکت جهان شیمی وارد کننده مواد شیمیایی صنایع غذایی و دارویی اسید لاکتیک ۸۰ و ۸۵ درصد خوراکی چینی را ...
مشاهده کامل
لاکتیک ۸۰ و ۸۵ درصد خوراکی

لاکتیک ۸۰ و ۸۵ درصد خوراکی

11 دسامبر 2019
شرکت جهان شیمی وارد کننده مواد شیمیایی صنایع غذایی اسید لاکتیک ۸۰ و ۸۵ درصد خوراکی چینی را وارد می ...
مشاهده کامل