تلفن 021-88848547   021-88317033

امولسیفایرها در محصولات گوشتی.