تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

امولسیفایر

کاربرد امولسیفایر در گوشت و فرآورده های آن

کاربرد امولسیفایر در گوشت و فرآورده های آن

مقالات (عمومی)
کاربرد امولسیفایر در گوشت و فرآورده های آن : امولسیفایر در گوشت ( امولسیون گوشتی ) انتشار چربی حیوانی در ...
مشاهده کامل
کاربرد امولسیفایر

کاربرد امولسیفایر

مقالات (عمومی)
کاربرد امولسیفایر : کاربرد امولسیفایر در مواد غذایی شامل پوششهای نازک، پایدار کردن و ناپایدار کردن امولسیونها، اصلاح کریستالیزاسیون چربیها، ...
مشاهده کامل
نقش امولسیفایر

نقش امولسیفایر

مقالات (عمومی)
نقش امولسیفایر امولسیفایر موادی هستند که سطوح آنها فعال بوده و قادرند پراکندگی و پخش موادی را که حل نشده ...
مشاهده کامل