تلفن 021-88848547   021-88317033

انجماد

کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند

کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند

۳ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند : یکی از موارد دیگری که قربانی فرایند می شود، کیفیت مواد غذایی از نظر ...
مشاهده کامل
انجماد بستنی

انجماد بستنی

۱ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
انجماد بستنی : از مراحل مهم تهیه و ساخت بستنی , انجماد بستنی است زیرا مرغوبیت و اشتهاپذیری محصول به این ...
مشاهده کامل
انجماد فرایندی برای نگهداری مواد غذایی

انجماد فرایندی برای نگهداری مواد غذایی

۲۲ دی ۱۳۹۷ مقالات
انجماد فرایندی برای نگهداری مواد غذایی : انجماد نسبت به فرایند حرارتی روش ملایم تری برای نگهداری مواد غذایی است ...
مشاهده کامل
مراحل فرایند مواد غذایی

مراحل فرایند مواد غذایی

۲۲ دی ۱۳۹۷ مقالات
مراحل فرایند مواد غذایی : ما مواد خام کشاورزی به روش های مختلفی فرایند می شوند. بزرگترین مراحل فرایند مواد ...
مشاهده کامل
منجمد کردن روش نگهداری مواد غذایی

منجمد کردن روش نگهداری مواد غذایی

۱۳ آذر ۱۳۹۷ مقالات
منجمد کردن روش نگهداری مواد غذایی : منجمد کردن نسبت به فرایند حرارتی روش ملایم تری برای نگهداری مواد غذایی ...
مشاهده کامل
نقش سرد کردن و انجماد بر خروج خونابه

نقش سرد کردن و انجماد بر خروج خونابه

۲ مهر ۱۳۹۶ مقالات
نقش سرد کردن و انجماد بر خروج خونابه : کیفیت گوشت تازه که برای خرده فروشی اختصاص می یابد، ابتدا ...
مشاهده کامل