تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

ایزوله سویا

حلالیت پروتئین سویا و اثر PH بر آن

حلالیت پروتئین سویا و اثر PH بر آن

مقالات (عمومی)
حلالیت پروتئین سویا و اثر PH بر آن : برای بررسی حلالیت پروتئین سویا باید توجه داشت اکثر پروتئین های ...
مشاهده کامل
ترکیب افزودنی ها سوسیس

ترکیب افزودنی ها سوسیس

مقالات (عمومی)
ترکیب افزودنی ها سوسیس : فسفات ها مؤثرترین افزودنی برای حل نمودن پروتئین های عضلانی در سوسیس ها هستند. مخلوط ...
مشاهده کامل
افزودنی های فراورده های گوشتی

افزودنی های فراورده های گوشتی

مقالات (عمومی)
افزودنی های فراورده های گوشتی : افزودنی های فراورده های گوشتی که استفاده می شوند بر اساس مقدار مطلوب محلول ...
مشاهده کامل