تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

بادام

ترکیبات شیمیایی و ارزش تغذیه ای و دارویی بادام

ترکیبات شیمیایی و ارزش تغذیه ای و دارویی بادام

مقالات (عمومی)
ترکیبات شیمیایی و ارزش تغذیه ای و دارویی بادام : بادام پای ثابت خیلی از آجیل ها میباشد که خواص ...
مشاهده کامل
فرآوری مغز بادام

فرآوری مغز بادام

مقالات (عمومی)
فرآوری مغز بادام : درجه بندی براساس اندازه در طول فرآوری مغز بادام ، بادام از منافذ الک ها عبور ...
مشاهده کامل
فرآوری بادام و مغز بادام

فرآوری بادام و مغز بادام

مقالات (عمومی)
فرآوری بادام و مغز بادام : قبل از بحث فرآوری بادام و مغز بادام به توضیح این درخت میپردازیم . ...
مشاهده کامل
بادام شیرین و تلخ و ویژگی آن

بادام شیرین و تلخ و ویژگی آن

مقالات (عمومی)
بادام شیرین و تلخ و ویژگی آن : بادام یکی از گیاهان تیره گلی سرخ متعلق به دو لپه ای ...
مشاهده کامل
محصولات موجود در آجیل و خشکبار

محصولات موجود در آجیل و خشکبار

مقالات (عمومی)
معرفی هر یک از محصولات موجود در آجیل و خشکبار : پسته یکی از پای ثابت آجیل و خشکبار پسته ...
مشاهده کامل