تلفن 021-88848547   021-88317033

بیسکویت

بیسکویت های پوشیده شده با آیسینگ شکر

بیسکویت های پوشیده شده با آیسینگ شکر

۲۲ دی ۱۳۹۷ مقالات
بیسکویت های پوشیده شده با آیسینگ شکر : بیسکویت های پوشیده شده با آیسینگ شکر ، فرآورده های متداولی نیستند. ...
مشاهده کامل
کرم یا مغزی شیرین بیسکویت های ساندویچی

کرم یا مغزی شیرین بیسکویت های ساندویچی

۲۰ دی ۱۳۹۷ مقالات
کرم یا مغزی شیرین بیسکویت های ساندویچی : به طور معمول آنچه درون یک بیسکویت را پر می کند، تحت ...
مشاهده کامل
مارشمالو در بیسکویت

مارشمالو در بیسکویت

۱۷ دی ۱۳۹۷ مقالات
مارشمالو در بیسکویت : مارشمالو یک کف هوادهی شده حاصل از حل شدن شکر همراه با عوامل کف زا و ...
مشاهده کامل
بیسکویت های کم شکر

بیسکویت های کم شکر

۱۶ اسفند ۱۳۹۶ مقالات
بیسکویت های کم شکر : برخی از سردرگمی ها در زمینه بازاریابی بیسکویت های کم شکر در این قسمت صورت ...
مشاهده کامل
بیسکویت های رژیمی

بیسکویت های رژیمی

۱۱ اسفند ۱۳۹۶ مقالات
بیسکویت ها و بیسکویت های رژیمی دسته ای از مواد غذایی هستند که به راحتی قابل مصرف بوده و در ...
مشاهده کامل
بیسکویت

بیسکویت

۱۰ دی ۱۳۹۶ مقالات
بیسکویت : در اکثر کارخانجات، افرادی که در زمینه بهبود کیفیت فرآورده تولیدی همچون بیسکویت فعالیت دارند، تصور میکنند که ...
مشاهده کامل