تلفن 021-88848547   021-88317033

بیسکویت

بیسکویت های پوشیده شده با آیسینگ شکر

بیسکویت های پوشیده شده با آیسینگ شکر

12 ژانویه 2019 مقالات
بیسکویت های پوشیده شده با آیسینگ شکر : بیسکویت های پوشیده شده با آیسینگ شکر ، فرآورده های متداولی نیستند. ...
مشاهده کامل
کرم یا مغزی شیرین بیسکویت های ساندویچی

کرم یا مغزی شیرین بیسکویت های ساندویچی

10 ژانویه 2019 مقالات
کرم یا مغزی شیرین بیسکویت های ساندویچی : به طور معمول آنچه درون یک بیسکویت را پر می کند، تحت ...
مشاهده کامل
مارشمالو در بیسکویت

مارشمالو در بیسکویت

7 ژانویه 2019 مقالات
مارشمالو در بیسکویت : مارشمالو یک کف هوادهی شده حاصل از حل شدن شکر همراه با عوامل کف زا و ...
مشاهده کامل
بیسکویت های کم شکر

بیسکویت های کم شکر

7 مارس 2018 مقالات
بیسکویت های کم شکر : برخی از سردرگمی ها در زمینه بازاریابی بیسکویت های کم شکر در این قسمت صورت ...
مشاهده کامل
بیسکویت های رژیمی

بیسکویت های رژیمی

2 مارس 2018 مقالات
بیسکویت ها و بیسکویت های رژیمی دسته ای از مواد غذایی هستند که به راحتی قابل مصرف بوده و در ...
مشاهده کامل
بیسکویت

بیسکویت

31 دسامبر 2017 مقالات
بیسکویت : در اکثر کارخانجات، افرادی که در زمینه بهبود کیفیت فرآورده تولیدی همچون بیسکویت فعالیت دارند، تصور میکنند که ...
مشاهده کامل