تلفن 021-88848547   021-88317033

بی کربنات سدیم در کپسول آتش نشانی

بی کربنات سدیم چینی

بی کربنات سدیم چینی

۲۱ خرداد ۱۳۹۶
شرکت جهان شیمی بعنوان وارد کننده مواد شیمیایی صنایع غذایی بی کربنات سدیم چینی را نیز  وارد مینماید. جهت تهیه ...
مشاهده کامل