تلفن 021-88848547   021-88317033

تخمیر

کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند

کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند

۳ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند : یکی از موارد دیگری که قربانی فرایند می شود، کیفیت مواد غذایی از نظر ...
مشاهده کامل
مراحل فرایند مواد غذایی

مراحل فرایند مواد غذایی

۲۲ دی ۱۳۹۷ مقالات
مراحل فرایند مواد غذایی : ما مواد خام کشاورزی به روش های مختلفی فرایند می شوند. بزرگترین مراحل فرایند مواد ...
مشاهده کامل
کفیر چیست ؟

کفیر چیست ؟

۹ دی ۱۳۹۷ مقالات
کفیر چیست ؟ کفیر محصول تخمیری که اصلیت آن از نواحی کوهستانی قفقاز و کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی ...
مشاهده کامل
عمل آوری مواد غذایی

عمل آوری مواد غذایی

۲۲ آذر ۱۳۹۷ مقالات
عمل آوری مواد غذایی: عمل آوری گوشت ، روش دیگری برای کاهش رطوبت در دسترس میکروب ها و در نتیجه ...
مشاهده کامل