تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

تخمیر

کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند

کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند

مقالات (عمومی)
کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند : یکی از موارد دیگری که قربانی فرایند می شود، کیفیت مواد غذایی از نظر ...
مشاهده کامل
مراحل فرایند مواد غذایی

مراحل فرایند مواد غذایی

مقالات (عمومی)
مراحل فرایند مواد غذایی : ما مواد خام کشاورزی به روش های مختلفی فرایند می شوند. بزرگترین مراحل فرایند مواد ...
مشاهده کامل
کفیر چیست ؟

کفیر چیست ؟

مقالات (عمومی)
کفیر چیست ؟ کفیر محصول تخمیری که اصلیت آن از نواحی کوهستانی قفقاز و کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی ...
مشاهده کامل
عمل آوری مواد غذایی

عمل آوری مواد غذایی

مقالات (عمومی)
عمل آوری مواد غذایی: عمل آوری گوشت ، روش دیگری برای کاهش رطوبت در دسترس میکروب ها و در نتیجه ...
مشاهده کامل