تلفن 021-88848547   021-88317033

تخمیر

کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند

کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند

23 ژانویه 2019 مقالات
کیفیت مواد غذایی قربانی فرایند : یکی از موارد دیگری که قربانی فرایند می شود، کیفیت مواد غذایی از نظر ...
مشاهده کامل
مراحل فرایند مواد غذایی

مراحل فرایند مواد غذایی

12 ژانویه 2019 مقالات
مراحل فرایند مواد غذایی : ما مواد خام کشاورزی به روش های مختلفی فرایند می شوند. بزرگترین مراحل فرایند مواد ...
مشاهده کامل
کفیر چیست ؟

کفیر چیست ؟

30 دسامبر 2018 مقالات
کفیر چیست ؟ کفیر محصول تخمیری که اصلیت آن از نواحی کوهستانی قفقاز و کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی ...
مشاهده کامل
عمل آوری مواد غذایی

عمل آوری مواد غذایی

13 دسامبر 2018 مقالات
عمل آوری مواد غذایی: عمل آوری گوشت ، روش دیگری برای کاهش رطوبت در دسترس میکروب ها و در نتیجه ...
مشاهده کامل