تلفن 021-88848547   021-88317033

تصفیه بیولوژیکی

میکروبیولوژی فاضلاب

میکروبیولوژی فاضلاب

23 اکتبر 2017 مقالات
میکروبیولوژی فاضلاب میکروبیولوژی فاضلاب : روش متداول و اقتصادی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی ، استفاده از فرآیندهای زیستی ...
مشاهده کامل
مراحل ته نشینی فاضلاب

مراحل ته نشینی فاضلاب

7 اکتبر 2017 مقالات
مراحل ته نشینی فاضلاب : مراحل ته نشینی فاضلاب به سه مرحله دسته بندی می شود که بسته به خروجی ...
مشاهده کامل
خنثی سازی فاضلاب

خنثی سازی فاضلاب

21 آگوست 2017 مقالات
خنثی سازی فاضلاب خنثی سازی فاضلاب : این فرآیند عبارت است از تنظیم pH پساب های اسیدی قوی یا بازی ...
مشاهده کامل
تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی

تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی

9 آگوست 2017 مقالات
تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی : مرحله دوم تصفیه فاضلاب ها شامل فرایندهای زیستی یا تصفیه بیولوژیکی است که طی ...
مشاهده کامل