تلفن 021-88848547   021-88317033

تعویض یون

رزین تبادل یونی پرولایت انگلیس

رزین تبادل یونی پرولایت انگلیس

۳ تیر ۱۳۹۶
شرکت جهان شیمی رزین تبادل یونی , رزین کاتیونی و آنیونی پرولایت انگلیس و پترولایت چین و هیدرولایت چین را ...
مشاهده کامل