تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

تولید دوغ

فرآیند تولید دوغ

فرآیند تولید دوغ

مقالات (عمومی)
فرآیند تولید دوغ : از آنجا که مصرف کنندگان ایرانی از دوغ بدون گاز استقبال بیشتری کرده اند، بیش از ...
مشاهده کامل
نوشیدنی دوغ

نوشیدنی دوغ

مقالات (عمومی)
نوشیدنی دوغ : کلمه “دوغ” از واژه دوشیدن اقتباس شده است و در لغت به معنای «حاصل از دوشیدن» است. ...
مشاهده کامل
فرآیند تولید دوغ بدون گاز و دوغ گازدار طبیعی

فرآیند تولید دوغ بدون گاز و دوغ گازدار طبیعی

مقالات (عمومی)
فرآیند تولید دوغ بدون گاز و دوغ گازدار طبیعی : در ابتدا جهت تولید دوغ بدون گاز و دوغ گازدار  ...
مشاهده کامل