تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

جذب زیستی

مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها

مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها

مقالات (عمومی)
مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها : مکانیسم های جذب فلزات سنگین و سمی در میکروارگانیسم های مختلف : ...
مشاهده کامل
جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمر

جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمر

مقالات (عمومی)
جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمرها : جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ...
مشاهده کامل