تلفن 021-88848547   021-88317033

جلوگیری از رشد جلبک

سولفات مس یا کات کبود

سولفات مس یا کات کبود

۱۴ دی ۱۳۹۷
سولفات مس یا کات کبود با آنالیز ۲۴% تا ۲۵% بهترین نوع سولفات مس است , که در شرکت جهان ...
مشاهده کامل
کات کبود یا سولفات مس

کات کبود یا سولفات مس

۲۵ خرداد ۱۳۹۶
سولفات مس یا کات کبود با آنالیز ۲۴% تا ۲۵% مس بهترین نوع سولفات مس است که در شرکت جهان ...
مشاهده کامل