تلفن 021-88848547   021-88317033

خاک رنگبر

تصفیه روغن

تصفیه روغن

۳۰ دی ۱۳۹۶ مقالات
تصفیه روغن : روغن خام عمدتا شامل مخلوطی از تری آسیل گلیسرولها میباشد که به همراه آنها مقداری ترکیبات جزئی ...
مشاهده کامل
خاک تونسیل یا خاک رنگبر

خاک تونسیل یا خاک رنگبر

۸ تیر ۱۳۹۶
شرکت جهان شیمی واردکننده و ارائه کننده مواد شیمیایی و افزودنی صنایع غذایی خاک کمک صافی یا خاک تونسیل های ...
مشاهده کامل