تلفن 021-88848547   021-88317033

خاک رنگبر

خاک تونسیل یا خاک رنگبر

خاک تونسیل یا خاک رنگبر

29 نوامبر 2019
شرکت جهان شیمی واردکننده و ارائه کننده مواد شیمیایی و افزودنی صنایع غذایی خاک کمک صافی یا خاک تونسیل های ...
مشاهده کامل
تصفیه روغن

تصفیه روغن

20 ژانویه 2018 مقالات
تصفیه روغن : روغن خام عمدتا شامل مخلوطی از تری آسیل گلیسرولها میباشد که به همراه آنها مقداری ترکیبات جزئی ...
مشاهده کامل