تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

خرما

فرایند تولید شهد خرما و قند مایع

فرایند تولید شهد خرما و قند مایع

مقالات (عمومی)
فرایند تولید شهد خرما و قند مایع : جهت تولید شهد خرما در ابتدا خرما از انبار یا سردخانه که ...
مشاهده کامل
ترکیب شیمیایی و خواص تغذیه ای خرما

ترکیب شیمیایی و خواص تغذیه ای خرما

مقالات (عمومی)
ترکیب شیمیایی و خواص تغذیه ای خرما : خواص تغذیه ای خرما بسیار زیاد است و انرژی فراوانی در خرما ...
مشاهده کامل
خرما و ارقام خرما

خرما و ارقام خرما

مقالات (عمومی)
خرما و ارقام خرما : درخت نخل (خرما) یا Phoenix dotylifera گیاهی است تک لپه ای از خانواده نخل ها ...
مشاهده کامل
تهدید خرما ایرانی با توسعه نخل های آمریکا

تهدید خرما ایرانی با توسعه نخل های آمریکا

مقالات (عمومی)
تهدید خرما ایرانی با توسعه نخل های آمریکا : پسته کم نبود؛ خرما هم به فهرست محصولات کشاورزی برنامه ریزان ...
مشاهده کامل