تلفن 021-88848547   021-88317033

خرید گزانتان گام

صمغ زانتان گام چینی

صمغ زانتان گام چینی

17 دسامبر 2019
شرکت جهان شیمی وارد کننده صمغ زانتان گام یا گزانتان گام غذایی و صنعتی از کشور چین با مش ۸۰ ...
مشاهده کامل
گزانتان گام غذایی و دارویی و صنعتی

گزانتان گام غذایی و دارویی و صنعتی

11 دسامبر 2019
شرکت جهان شیمی گزانتان گام غذایی و خوراکی و صنعتی با مش های ۸۰ و ۲۰۰ در کیسه های ۲۵ ...
مشاهده کامل