تلفن 021-88848547   021-88317033

ساختار آنزیم ها

آنزیم ها

آنزیم ها

۲۴ اسفند ۱۳۹۷ مقالات
آنزیم ها : آنزیم ها پروتئین های اختصاصی هستند که واکنش های تبدیل سوبسترا به محصولات را کاتالیز می کنند. ...
مشاهده کامل