تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

ساکاروز

ویژگی و کاربرد قند اینورت

ویژگی و کاربرد قند اینورت

مقالات (عمومی)
ویژگی و کاربرد قند اینورت : در آب نبات سازی از هیدرولیز ساکاروز به وسیله اسیدها یا آنزیم ها قند ...
مشاهده کامل
ویژگی و کاربرد ساکاروز در آب نبات سازی

ویژگی و کاربرد ساکاروز در آب نبات سازی

مقالات (عمومی)
ویژگی و کاربرد ساکاروز در آب نبات سازی : شیرین کننده اصلی و بلورساز در قنادی یکی از کاربرد ساکاروز ...
مشاهده کامل
نقش ساکاروز

نقش ساکاروز

مقالات (عمومی)
نقش ساکاروز : ساکاروز شیرینتر از نشاسته یا قند شیر میباشد و به طور گسترده از ساکاروز جهت درست کردن ...
مشاهده کامل
شیرین کننده ها

شیرین کننده ها

مقالات (عمومی)
شیرین کننده ها : شیرین کننده ها به دو دستهٔ طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. شیرین کننده های طبیعی ...
مشاهده کامل
شکر یا ساکاروز

شکر یا ساکاروز

مقالات (عمومی)
شکر ( ساکاروز ) : قند و شکر از شیرابه نیشکر یا چغندر قند پس از طی مراحل استخراج و ...
مشاهده کامل