تلفن 021-88848547   021-88317033

سولفات آلومینیوم

عوارض کاربرد سولفات آلومینیوم در آب :

عوارض کاربرد سولفات آلومینیوم در آب :

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقالات
عوارض کاربرد سولفات آلومینیوم در آب : انسانها به طور روزانه از طریق غذا، هوا و آب در تماس با ...
مشاهده کامل
سولفات آلومینیم ۱۷% یا زاج سفید ( آلوم )

سولفات آلومینیم ۱۷% یا زاج سفید ( آلوم )

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
شرکت جهان شیمی سولفات آلومینیم ۱۷% یا زاج سفید ایرانی در کیسه های ۲۵ کیلویی ارائه مینماید جهت خرید و ...
مشاهده کامل
پک فاضلابی یا پلی آلومینیوم کلراید ( PAC )

پک فاضلابی یا پلی آلومینیوم کلراید ( PAC )

۱ تیر ۱۳۹۶
شرکت جهان شیمی وارد کننده منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید ( PAC ) پک فاضلابی و پک آشامیدنی میباشد جهت ...
مشاهده کامل