تلفن ۰۲۱-۸۸۸۴۸۵۴۷   ۰۲۱-۸۸۳۱۷۰۳۳

سولفات مس ایرانی

سولفات مس یا کات کبود

سولفات مس یا کات کبود

۴ شهریور ۱۳۹۶
سولفات مس یا کات کبود با آنالیز ۲۴% تا ۲۵% بهترین نوع سولفات مس است , که در شرکت جهان […]
مشاهده کامل
کات کبود یا سولفات مس

کات کبود یا سولفات مس

۲۵ خرداد ۱۳۹۶
سولفات مس یا کات کبود با آنالیز ۲۴% تا ۲۵% مس بهترین نوع سولفات مس است که در شرکت جهان […]
مشاهده کامل