تلفن 021-88848547   021-88317033

سولفات مس ایرانی

کات کبود یا سولفات مس

کات کبود یا سولفات مس

16 دسامبر 2019
سولفات مس یا کات کبود با آنالیز ۲۴% تا ۲۵% مس بهترین نوع سولفات مس است که در شرکت جهان ...
مشاهده کامل
سولفات مس یا کات کبود

سولفات مس یا کات کبود

4 ژانویه 2019
سولفات مس یا کات کبود با آنالیز ۲۴% تا ۲۵% بهترین نوع سولفات مس است , که در شرکت جهان ...
مشاهده کامل