تلفن 021-88848547   021-88317033

سولفات مس

قرص کلر یا هیپوکلریت کلسیم

قرص کلر یا هیپوکلریت کلسیم

16 دسامبر 2019
شرکت جهان شیمی واردات و فروش انواع قرص کلر و پودر کلر یا هیپوکلریت کلسیم جهت ضدعفونی آب استخرهای روباز ...
مشاهده کامل
کات کبود یا سولفات مس

کات کبود یا سولفات مس

16 دسامبر 2019
سولفات مس یا کات کبود با آنالیز ۲۴% تا ۲۵% مس بهترین نوع سولفات مس است که در شرکت جهان ...
مشاهده کامل
سولفات مس یا کات کبود

سولفات مس یا کات کبود

4 ژانویه 2019
سولفات مس یا کات کبود با آنالیز ۲۴% تا ۲۵% بهترین نوع سولفات مس است , که در شرکت جهان ...
مشاهده کامل