تلفن 021-88848547   021-88317033

سوکرالوز غذایی

سوکرالوز در ایران

سوکرالوز در ایران

۲۸ مرداد ۱۳۹۶
شرکت جهان شیمی وارد کننده مواد افزودنی مجاز صنایع غذایی سوکرالوز در ایران از کشور چین را وارد مینماید جهت ...
مشاهده کامل
سوکرالوز گرید دارویی و غذایی

سوکرالوز گرید دارویی و غذایی

۱۰ خرداد ۱۳۹۶
شرکت جهان شیمی وارد کننده انواع  افزودنی های صنایع غذایی و قند های رژیمی و پودر سوکرالوز میباشد برای خرید ...
مشاهده کامل