تلفن 021-88848547   021-88317033

شربت گلوکز

بریکس BRIX

بریکس BRIX

۱ دی ۱۳۹۷ مقالات
BRIX بریکس بریکس معیاری است که در صنعت شکر برای مشخص کردن مقدار شربت شکردار استفاده می شود. در حالت ...
مشاهده کامل
شیرین کننده ها

شیرین کننده ها

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ مقالات
شیرین کننده ها : شیرین کننده ها به دو دستهٔ طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. شیرین کننده های طبیعی ...
مشاهده کامل