تلفن 021-88848547   021-88317033

شربت گلوکز

بریکس BRIX

بریکس BRIX

22 دسامبر 2018 مقالات
BRIX بریکس بریکس معیاری است که در صنعت شکر برای مشخص کردن مقدار شربت شکردار استفاده می شود. در حالت ...
مشاهده کامل
شیرین کننده ها

شیرین کننده ها

6 سپتامبر 2017 مقالات
شیرین کننده ها : شیرین کننده ها به دو دستهٔ طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. شیرین کننده های طبیعی ...
مشاهده کامل