تلفن 021-88848547   021-88317033

شیر هموژنیزه

روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر

روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر

9 فوریه 2019 مقالات
روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر : به طور کلی از روشهای گوناگون برای پاستوریزه کردن شیر مانند اضافه کردن ...
مشاهده کامل
شیر پاستوریزه

شیر پاستوریزه

25 نوامبر 2018 مقالات
شیر پاستوریزه هموژنیزه : هر گاه شیر را قبل یا بعد از پاستوریزه کردن تحت فشار معینی هموژنیزه کنند با ...
مشاهده کامل
شیر هموژنیزه

شیر هموژنیزه

6 سپتامبر 2017 مقالات
شیر هموژنیزه شده : شیر هموژنیزه عبارت از شیری است که گلبول های چربی آن در اثر فشار به ذرات ...
مشاهده کامل