تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

شیر هموژنیزه

روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر

روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر

مقالات (عمومی)
روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر : به طور کلی از روشهای گوناگون برای پاستوریزه کردن شیر مانند اضافه کردن ...
مشاهده کامل
شیر پاستوریزه

شیر پاستوریزه

مقالات (عمومی)
شیر پاستوریزه هموژنیزه : هر گاه شیر را قبل یا بعد از پاستوریزه کردن تحت فشار معینی هموژنیزه کنند با ...
مشاهده کامل
شیر هموژنیزه

شیر هموژنیزه

مقالات (عمومی)
شیر هموژنیزه شده : شیر هموژنیزه عبارت از شیری است که گلبول های چربی آن در اثر فشار به ذرات ...
مشاهده کامل