تلفن 021-88848547   021-88317033

شیر پاستوریزه

شیر پاستوریزه بازسازی شده

شیر پاستوریزه بازسازی شده

۲۹ شهریور ۱۳۹۸ مقالات
تهیه شیر پاستوریزه بازسازی شده : شیر پاستوریزه بازسازی شده برای ممالکی که از نظر دامپروری و به طور کلی ...
مشاهده کامل
روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر

روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
روش های مختلف پاستوریزه کردن شیر : به طور کلی از روشهای گوناگون برای پاستوریزه کردن شیر مانند اضافه کردن ...
مشاهده کامل
شیر پاستوریزه

شیر پاستوریزه

۴ آذر ۱۳۹۷ مقالات
شیر پاستوریزه هموژنیزه : هر گاه شیر را قبل یا بعد از پاستوریزه کردن تحت فشار معینی هموژنیزه کنند با ...
مشاهده کامل