تلفن 021-88848547   021-88317033

صفحات ويفر

تولید ویفر

تولید ویفر

۱۶ دی ۱۳۹۷ مقالات
دستورالعمل تولید ویفر : ویفر از نظر شکل و تولید، فرآورده هایی کاملا متفاوت از دیگر انواع بیسکویت هستند. ویفرها ...
مشاهده کامل