تلفن 021-88848547   021-88317033

عوارض مواد نگهدارنده

مزایا و عوارض احتمالی مواد نگهدارنده شیمیایی

مزایا و عوارض احتمالی مواد نگهدارنده شیمیایی

19 ژانویه 2020 مقالات
مواد نگهدارنده شیمیایی سالهاست که در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند و ایمن بودن آنها برای سلامت انسانها همیشه بحث برانگیز است. مواد نگهدارنده شیمیایی کمک می کنند که مواد غذایی بدون آلوده شدن به میکروارگانیسم های بیماریزا ماندگاری بیشتری داشته باشند که همین امر مهمترین دلیل وجود آنها در بسیاری از غذاهای فرآوری شده است.
مشاهده کامل