تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

فلزات سنگین

مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها

مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها

مقالات (عمومی)
مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها : مکانیسم های جذب فلزات سنگین و سمی در میکروارگانیسم های مختلف : ...
مشاهده کامل
جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها

جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها

مقالات (عمومی)
جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها : آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ای که از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد را ...
مشاهده کامل
جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمر

جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمر

مقالات (عمومی)
جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمرها : جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ...
مشاهده کامل
بررسی عملکرد فرایند جذب زیستی

بررسی عملکرد فرایند جذب زیستی

مقالات (عمومی)
بررسی عملکرد فرایند جذب زیستی : فرایند جذب زیستی شامل یک فاز جامد (جاذب) و یک فاز مایع (حلال) است، ...
مشاهده کامل