تلفن 021-88848547   021-88317033

فلزات سنگین

مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها

مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها

23 اکتبر 2017 مقالات
مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها : مکانیسم های جذب فلزات سنگین و سمی در میکروارگانیسم های مختلف : ...
مشاهده کامل
جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها

جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها

13 آگوست 2017 مقالات
جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها : آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ای که از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد را ...
مشاهده کامل
جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمر

جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمر

13 آگوست 2017 مقالات
جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمرها : جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ...
مشاهده کامل
بررسی عملکرد فرایند جذب زیستی

بررسی عملکرد فرایند جذب زیستی

24 جولای 2017 مقالات
بررسی عملکرد فرایند جذب زیستی : فرایند جذب زیستی شامل یک فاز جامد (جاذب) و یک فاز مایع (حلال) است، ...
مشاهده کامل