تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

محیط زیست

فرآیند تصفیه پساب زیستی – زیست فناوری

فرآیند تصفیه پساب زیستی – زیست فناوری

مقالات (عمومی)
فرآیند تصفیه پساب زیستی – زیست فناوری زیست فناوری : ظرفیت اکوسیستم ها برای پذیرش تغییرات در محیط زیست محدود ...
مشاهده کامل
فاضلاب و آلودگیهای بشری

فاضلاب و آلودگیهای بشری

مقالات (عمومی)
فاضلاب و آلودگیهای بشری فاضلاب و آلودگیهای بشری :در جوامع بشری در اثر فعالیتهای انسانی، مقادیر زیادی مواد زائد بشکل ...
مشاهده کامل
جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها

جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها

مقالات (عمومی)
جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها : آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ای که از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد را ...
مشاهده کامل