تلفن 021-88848547   021-88317033

مقدار مصرف کود کامل برای هر درخت