تلفن 021-88848547   021-88317033

میکروارگانیسم های پروبیوتیک

میکروارگانیسم های پروبیوتیک

میکروارگانیسم های پروبیوتیک

۲۲ آذر ۱۳۹۷ مقالات
میکروارگانیسم های پروبیوتیک : اکثر میکروارگانیسم های پروبیوتیک متعلق به جنس لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم هستند گرچه، سایر باکتری ها و ...
مشاهده کامل
ماست پروبیوتیک یا پروماس

ماست پروبیوتیک یا پروماس

۱ مهر ۱۳۹۶ مقالات
ماست پروبیوتیک یا پروماس : ماست پروبیوتیک یا پروماس ،یک فرآورده لبنی جدید و در واقع یک ماست غنی شده ...
مشاهده کامل