تلفن 021-88848547   021-88317033

نگهدارنده مواد غذایی

پروپیونات کلسیم خوراکی چینی

پروپیونات کلسیم خوراکی چینی

16 دسامبر 2019
شرکت جهان شیمی پروپیونات کلسیم چینی از کشور چین وارد مینماید که میتوانید جهت کسب اطلاعات در مورد خرید و ...
مشاهده کامل
متا بی سولفیت سدیم گرید غذایی

متا بی سولفیت سدیم گرید غذایی

29 نوامبر 2019
شرکت جهان شیمی متا بی سولفیت سدیم گرید غذایی و دارویی چینی و آلمانی وارد مینماید جهت خرید و کسب ...
مشاهده کامل