تلفن 021-88848547   021-88317033

نگهداری مواد غذایی

اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی

اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ مقالات
اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی : در این مقاله با اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی بیشتر و بطور ...
مشاهده کامل
انجماد فرایندی برای نگهداری مواد غذایی

انجماد فرایندی برای نگهداری مواد غذایی

۲۲ دی ۱۳۹۷ مقالات
انجماد فرایندی برای نگهداری مواد غذایی : انجماد نسبت به فرایند حرارتی روش ملایم تری برای نگهداری مواد غذایی است ...
مشاهده کامل
منجمد کردن روش نگهداری مواد غذایی

منجمد کردن روش نگهداری مواد غذایی

۱۳ آذر ۱۳۹۷ مقالات
منجمد کردن روش نگهداری مواد غذایی : منجمد کردن نسبت به فرایند حرارتی روش ملایم تری برای نگهداری مواد غذایی ...
مشاهده کامل