تلفن 021-88848547   021-88317033

نگهداری مواد غذایی

اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی

اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی

9 فوریه 2019 مقالات
اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی : در این مقاله با اصطلاحات نگهداری و افزودنیهای مواد غذایی بیشتر و بطور ...
مشاهده کامل
انجماد فرایندی برای نگهداری مواد غذایی

انجماد فرایندی برای نگهداری مواد غذایی

12 ژانویه 2019 مقالات
انجماد فرایندی برای نگهداری مواد غذایی : انجماد نسبت به فرایند حرارتی روش ملایم تری برای نگهداری مواد غذایی است ...
مشاهده کامل
منجمد کردن روش نگهداری مواد غذایی

منجمد کردن روش نگهداری مواد غذایی

4 دسامبر 2018 مقالات
منجمد کردن روش نگهداری مواد غذایی : منجمد کردن نسبت به فرایند حرارتی روش ملایم تری برای نگهداری مواد غذایی ...
مشاهده کامل