تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

هیدروژناسیون روغن ها

هیدروژناسیون روغن ها و چربیها

هیدروژناسیون روغن ها و چربیها

مقالات (عمومی)
هیدروژناسیون روغن ها و چربیها : به طور کلی هیدروژناسیون به معنی واکنش بین مراکز غیر اشباع در یک روغن ...
مشاهده کامل
استریفیکاسیون داخلی با کاتالیست شیمیایی و کاتالیست آنزیمی

استریفیکاسیون داخلی با کاتالیست شیمیایی و کاتالیست آنزیمی

مقالات (عمومی)
استریفیکاسیون داخلی با استفاده از کاتالیست شیمیایی : استریفیکاسیون داخلی روشی برای چیدن مجدد اسیدهای چرب در یک روغن یا ...
مشاهده کامل